Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

09. април 2020.

Обавештење о процедури издавања потврда за кретање у време важења забране кретања

Обавештење о процедури издавања потврда за кретање у време важења забране кретања

Обавештавамо суграђане да ће Градска општина Савски венац, на основу инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, примати и обрађивати захтеве лица за дозволу кретања у време важења забране кретања, као и да ће у складу са дозволом надлежних органа издавати потврде онима који имају оправдане и хитне разлоге за кретање у време важења забране. Захтеви за које се утврди да су оправдани, хитни и да садрже потребну документацију и податке, прослеђују се најкасније до 12 часова Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како би били обрађени истог дана, а даље се прослеђују на одобрење Министарству унутрашњих послова.

 

Захтеви за издавање потврде о дозволи кретања у време важења забране кретања, подносе се Градској општини Савски венац према пребивалишту лица за које се тражи дозвола за кретање, и то за следеће категорије лица:

-          за лица којима је потребна помоћ у виду услуге социјалне заштите – правна лица која обављају услугу помоћи у кући

-          за физичка лица која пружају услуге помоћи лицу којем је потребна, а која је непосредно уговорена између две особе

-          за лица која пружају услугу социјалне заштите - персонални асистент

-          за родитеље којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом (конкретно, преузимање и враћање детета од другог родитеља) у терминима који улазе у време трајања забране кретања

 

Захтеви и документа, којима се доказује оправданост поднетог захтева, достављају се преко портала е-управа или путем мејла на:

jovanovicv@savskivenac.rs

miljkovicv@savskivenac.rs

 

Физичка лица којима је потребна потврда за кретање у време важења забране кретања, уз документа којима се доказује оправданост поднетог захтева, у захтеву наводе: име, презиме, ЈМБГ, за странце евиденциони број, разлог због ког је потребно кретање (нпр. помоћ у кући, геронтодомаћица...), тачну релацију кретања, датум и временско раздобље, контакт телефон. Ако је разлог за потребно кретање договор o пружању неге између два физичка лица, потребно је уписати и личне податке тог другог лица. Документа којима се доказује оправданост поднетог захтева (очитана лична карта оба лица, лекарска документација, доказ о сродству, уговор о помоћи у кући и сл.), достављају се као скенирана документа у прилогу захтева.

 

Правна лица која пружају услуге социјалне заштите, којима је потребна потврда за кретање запослених у време забране кретања, уз документа којима се доказује оправданост поднетог захтева, у захтеву наводе: назив фирме, ПИБ, име, презиме, ЈМБГ, за странце евиденциони број и радно место лица за које траже одобрење за кретање, одговорно лице фирме или институције, контакт телефон одговорног лица у фирми, место рада односно релацију на којој се тражи дозвола за кретање и тачно време у коме се тражи дозвола. Правна лица која пружају услуге социјалне заштите захтев подносе као скенирани документ потписан од стране одговорног лица.

 

Подношењем захтева подносилац гарантује тачност и истинитост достављених података и приложене документације, као и целисходност и оправданост поднетог захтева. Захтев се подноси у слободној форми, а поред наведених података треба да садржи изјаву о сагласности за обраду личних података. 

 

Након добијања дозволе од Министарства унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава општину, која затим обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду.

 

Потврда је доказ да лице има дозволу за кретање у одређеном термину и за одређене потребе, а злоупотреба у вези са коришћењем потврде може бити предмет санкционисања у складу са законом.

НАПОМЕНА: Упутство о начину подношења захтева за кретање у време забране кретања за ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ и њихове запослене можете погледати ОВДЕ 

Top