Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

28. јануар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности добарa:Набавка и одржавање софтверских модула за пословно извештавање и електронско банкарство за потребе Дома здравља Савски ве

Top