Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

17. април 2019.

Издата грађевинска решења 2018

- Закључак о одбацивању захтева Снежане Радуловић ПР из Београда, бр. 351-1367/2018 од 20.12.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Београду на води доо из Београда, бр. 351-1340/2018 пд 20.12.2018. године

- Решење којим се одобава захтев ЈП ПТТ из Београда, бр. 351-1342/18 од 20.12.2018. године

- Решење о употребној дозволи Петровић Николе из Београда, бр. 351-1370/18 од 20.12.2018. године

- Решење о одбацивању захтева Васић Дејана из Београда, бр. 351-1354/2018 од 17.12.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева OBMS DEVELOPMENT доо из Београда, бр. 351-1353/2018 од 14.12.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева МА 12 доо из Беорада, бр. 351-1334/2018 од 13.12.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Гајић Ђорђу и Гајић Радомиру из Београда, бр. 351-1303/18 од 06.12.2018. године

- Решење којим се одбија захтев AQUA MONT SERVICE доо из Београда, бр. 351-1331/2018 од 13.12.2018. године

- Решење којим се одбацује захтев Београда на води доо  из Београда, бр. 351-1319/2018 од 5.12.2018. године
 
- Решење о грађевинској дозволи Бајовић Небојше и Предуезћа ТСВ БРАВЕ доо из Београда , бр. 351-1318/18 од 12.12.2018. године 

- Решење којим се одобрава захтев Београда на води доо из Београда, бр. 351-1308/18 од 10.12.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Васић Дејана из Београда, бр. 351-1329/18 од 07.12.2018. године

- Решење о употребној дозволи TERRA INVESTICIJE доо из Београда, бр. 351-1298/18 од 06.12.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Ивковић Наташе и Маринковић Радише из Београда, бр. 351-1291/2018 од 4.11.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Гајдобрански Марка и Гајдобрански Немање из Београда, бр. 351-1273/2018 од 29.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева TERRA INVESTICIJE доо из Београда, бр. 351-1275/2018 од 29.11.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Града Београда, бр. 351-1277/18 од 27.11.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Диклић Марије из Београда, бр. 351-1253/2018 од 28.11.2018. године

- Решење о одобрењу Immo Inženjering доо из Београда, бр. 351-1263/2018 од 27.11.2018. године

- Решење о измени Hartford Investaments доо из Београда, бр. 351-1252/2018 од 22.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Милорада Четника из Нових Бановаца, бр. 351-1249/2018 од 23.11.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Љиљане Поповић из Београда, бр. 351-1238/2018 од 23.11.2018. године

- Решење о употребној дозволи Раичевић Анице из Београда, бр. 351-1243/2018 од 23.11.2018. године

- Решење којим се одбија захтев  Марић Јанка из Београда, бр. 351-1240/2018 од 22.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Прогрес доо из Новог Сада, бр. 351-1239/18 од 22.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Небојше Бајовића из Београда, бр. 351-1224/2018 од 21.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Ивковић Наташе из Београда, бр. 351-1241/2018 од 20.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бацкић Драгослава из Београда, бр. 351-1219/18 од 19.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Раичевић Анице из Београда, бр. 351-1226/18 од 16.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева BLUE CODE TEAM доо из Београда, бр. 351-1220/2018 од 19.11.2018. године 

- Закључак о одбацивању захтева Милана и Ане Ивовић из Београда, бр. 351-1236/18 од 19.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ГАК Народни фронт из Београда, бр. 351-1235/18 од 16.11.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Београда на води из Београда, бр. 351-1194/2018 од 16.11.2018. године

- Решење којим се ододбрава захтев Triworst Limited из Никозије бр. 351-1215/2018 од 16.11.2018. године

- Решење о одобрењу захтева HILLMAN ASSETS CORPORATION из Републике Панаме,  бр. 351-1216/2018 од 15.11.2018. године

- Решење о одобрењу захтева HILLMAN ASSETS CORPORATION из Републике Панаме,  бр. 351-1217/2018 од 15.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка, Гајдобрански Немање и Крчмар Милке из Београда, бр. 351-1182/18 од 14.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева „OBE properties“ d.o.o. из Београда, ул. Стојана Главаша 26,  бр. 351-1212/2018 од 14.11.2018. године

- Решење о одбацивању захтева Бранке Ђурђевић из Београда, ул. Стојана Аралице 5, бр. 351-1214/2018 од 14.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева TRIWORST LIMITED из Никозије, бр. 351-1181/18 од 8.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева HILLMAN ASSETS CORPORATION из Републике Панаме,  бр. 351-1180/2018 од 08.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђорђа Гајића и Радомира Гајића из Београда, бр. 351-1174/2018 од 07.11.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1149/2018 од 02.11.2018.- Београд на води доо из Београда

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1155/2018 од 02.11.2018.- ‘’RUMS MOSKVA'' доо из Београда

- Потврда о пријави радова бр. 351-1145/2018 од 30.10.2018. ‘’Терра инвестиције’’ доо, Београд

- Употребна дозвола бр.351-1154/2018 од 02.11.2018.г, Димитријевић Драгољуб, Београд

- Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. 351-1122/2018 од 25.10.2018.- ‘’DG Invest Sale’’ doo из Београда,  Jeлена Дробац и Љиљана Петровић-Рацков обе из Београда

- Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. 351-1124/2018 од 25.10.2018.- Берингц Слободанка и Берингц Антон Јосип обоје из Београда

- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-1116/2018 од 25.10.2018.- ‘’OBE PROPERTIES’’ doo из Београда

- Закључак о одбацивању захтева Завода за здравствену заштиту радника МУП-а из Београда бр. 351-1076/18 од 10.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Петровић Бранислава из Београда, бр. 351-1120/18 од 23.10.2018. године

- Закључак о одбацивању затхева Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-1082/18 од 11.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Сингер Сузане из Београда, бр. 351-1125/18 од 25.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Петровић Бранислава из Београда, бр. 351-1095/18 од 18.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Павличек Косте из Београда, бр. 351-1111/2018 од 22.10.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Бранке Ђурђевић из Београда, бр. 351-1106/18 од 24.10.2018. године

- Решење о одобрењу бр. 351-1099/2018 од 22.10.2018.- ‘’Terra investicije’’ doo из Београда

- Решење којим се одобрава захтев Игора Милановића из Београда бр. 351-1098/18 од 17.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Игора Милановића из Београда, бр. 351-1090/18 од 15.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бранке Ђурђевић из Београда, бр. 351-1088/18 од 16.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1083/2018 од 11.10.2018.- ‘’Terra investicije’’ doo из Београда

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1080/2018 од 11.10.2018.- ‘’OBE PROPERTIES’’ doo из Београда

- Закључак о одбацивању захтева Митић Миодрага из Београда, бр. 351-1064/2018 од 04.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-1074/2018 од 09.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева  BEANPOT доо из Београда, бр. 351-1070/2018 од 08.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Завода за здравствену заштиту радника МУП-а из Београда, бр. 351-1076/2018 од 10.10.2018. године

- Решење којим се ододбрава захтев Алеку Будимлићу из Београда бр. 351-1050/18 од 05.10.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1052/2018 од 03.10.2018.- ‘’OBE PROPERTIES’’ doo из Београда

- Употребна дозвола  бр. 351-1040/2018 од 02.10.2018.- Илић Здравка из Београда

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1047/2018 од 02.10.2018.- ‘’ME.COM’’ из Београда

- Решење којим се одобрава захтев IMMO INŽENJERING доо из Београда, бр. 351-1043/2018 од 01.10.2018. године

- Решење којим се одобрава извођење радова бр. 351-991/2018 од 19.09.2018.- Симеуновић Стефан и Симеуновић Матија сви из Београда

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-994/2018 од 20.09.2018.- Београд на води доо, Београд

- Пријава радова  број 351-1024/2018 од 21.09.2018.г- Васиљевић Марко из Београда

- Решење којим се одобрава захтев Immo Inženjering доо из Београда бр. 351-1019/18 од 21.09.2018. године

- Пријава радова  број 351-984/2018 од 12.09.2018.г- Бранка Ђурђевић из Београда

- Употребна дозвола број 351-990/2018 од 14.09.2018.г- Маја Врбановић из Београда

- Решење о одбацивању захтева  број 351-978/2018 од 10.09.2018.г- Бреговић Горан из Београда

- Решење о одобрењу број 351-980/2018 од 11.09.2018.г- Николић Урош, Барберовић Николић Ива и Барберовић Андреа, сви из Београда

- Решење о одобрењу  број 351-955/2018 од 04.09.2018- Трајковић Ратибор из Београда

- Решење о одбацивању захтева  број 351-967/2018 од 06.09.2018.г- Димитријевић Драгољуб из Београда

- Решење о одбацивању захтева  број 351-970/2018 од 06.09.2018.г- Илић Здравка из Београда

- Решење о одбацивању захтева  број 351-947/2018 од 06.09.2018.г- Симеуновић Стефан и Симеуновић Матеја из Београда

- Закључак о одбацивању захтева Николић Уроша из Београда бр. 351-959/2018 од 05.09.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Јована Влајчића из Београда бр. 351-964/2018 од 05.09.2018. године 

- Закључак о одбацивању захтева Града Београда а за потребе IV гимназије из Београда, бр. 351-936/18 од 29.08.2018. године

- Решење о одбијању захтева  број 351-920/2018 од 22.08.2018.г- Димитријевић Драгољуб из Београда

- Решење о одобрењу  број 351-933/2018 од 28.08.2018.г- Драгица Дубравац из Београда

- Решење којим се одобија захтев Влајчић Драгице из Београда, бр. 351-911/2018 од 21.08.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Миљана Манојловића из Београда, бр. 351-923/2018 од 22.08.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Инжењерској комори Србије из Београда, бр. 351-910/18 од 21.08.2018. године 

- Закључак о одбацивању захтева Васиљевић Марка из Београда, бр. 351-913/2018 од 21.08.2018. године

- Решење о одобрењу Immo Inzenjering доо из Београда, бр. 351-907/2018 од 21.08.2018. године

- Решење о измени Николе Петровића из Београда, бр. 351-895/18 од 15.08.2018. године

- Решење о измени грађевинске дозволе Бранковић Владана из Београда бр. 351-515/18 од 16.05.2018. године

- Решење о употребној дозволи Вујовић Ратка из Београда бр. 351-898/18 од 21.08.2018. године

- Решење о одбацивању захтева  број 351-912/2018 од 20.08.2018.г- Јулија Грек из Русије

- Решење о одобрењу захтева  број 351-881/2018 од 10.08.2018.г- Ђурђевић Бранке из  Београда

- Решење о одобрењу захтева  број 351-867/2018 од 06.08.2018.г- Вукојчић Тамаре из  Београда

- Решење о употребној дозволи Пантић Милутина, Шатара Радмиле и Чупић Небојше из Београда бр. 351-864/2018 од 09.08.2018. године

- Решење о одобрењу Милије Бабовић из Београда, бр. 351-852/2018 од 08.08.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Димитријевић Драгољуба из Београда, бр. 351-866/2018 од 07.08.2018. године

- Решење о одобрењу Филиповић Љиљане и Прело Мишке из Београда, бр. 351-849/2018 од 07.08.2018. године

- Решење о одобрењу Маје Врбановић из Београда, бр. 351-835/2018 од 01.08.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Главаш Милице из Београда бр. 351-829/2018 од 27.07.2018. године

- Решење о одобрењу Јовановић Смиљане из Београда, бр- 351-823/2018 од 26.07.2018. године

- Решење о одбацивању захтева  број 351-822/2018 од 25.07.2018.г - Маја Врбановић из  Београда

- Решење о oдобрењу  број 351-809/2018 од 23.07.2018.г- ''АКК ИНВЕСТ '' доо, Београд

- Потврда о пријави радова број 351-826/2018 од 24.07.2018. – СОЛАРИЈУМ ИНВЕСТ доо Београд

- Решење о употребној дозволи  број 351-800/2018 од 24.07.2018.г- Ивановић Игор из Београда

- Закључак о одбацивању захтева Златарић Наташе из Београда, бр. 351-818/2018 од 23.07.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Јовановић Смиљане из Београда, бр. 351-819/2018 од 23.07.2018. године

- Решење о одобрењу  број 351-810/2018 од 19.07.2018.г- Мирослав Врањешевић из Београда

- Потврда о пријави радова  број 351-812/2018 од 20.07.2018.г- СКИЛЛСЕТ доо, из  Београда

- Решење о одбацивању захтева  број 351-779/2018 од 16.07.2018.г- Пантић Милутин и др. из Новог Сада

- Решење о одбацивању захтева  број 351-788/2018 од 17.07.2018.г- Драгица и Јован Влајчић из  Београда

- Закључак о одбацивању захтева Уроша Николића бр,. 351-784/18 од 18.07.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Слободанки Богдановић из Београда бр. 351-767/18 од 17.07.2018. године

- Решење о одбацивању захтева  број 351-778/2018 од 16.07.2018.г- ''АКК ИНВЕСТ '' доо, Београд

- Решење о одбацивању захтева  број 351-765/2018 од 12.07.2018.г- Маја Врбановић из  Београда

- Решење о одбијању захтева  број 351-763/2018 од 12.07.2018.г- Мирослав Врањешевић из Београда

- Решење о одбијању захтева  број 351-762/2018 од 12.07.2018.г- Мирослав Тодоровић из Београда

- Закључак о одбацивању захтева Града Београда за потребе Завода за хитну медицинску помоћ бр. 351-769/2018 од 12.07.2018. године

- Решење о одобрењу СОЛАРИЈУМ ИНВЕСТ из Београда, бр. 351-736/2018 од 05.07.2018. године

- Потврда о пријави радова Саше Табаковић из Београда, бр. 351-752/2018 од 06.07.2018. године

- Решење о одбијању Вукојичић Тамаре и Вукојичић Небојше из Београда, бр. 351-728/2018 од 06.07.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Игора Ивановића из Београда, бр. 351-726/2018 од 3.07.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева АКК ИНВЕСТ доо из Београда, бр. 351-727/2018 од 03.07.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Симић Наде из Београда, бр. 351-694/2018 од 26.06.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Симић Наде из Београда, бр. 351-695/2018 од 25.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Наде Симић из Београда, бр. 351-629/2018 од 08.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Вукојичић Тамаре из Београда, бр. 351-693/2018 од 27.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Мишић Милана из Београда, бр. 351-705/2018 од 29.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Привредног друштва СТОЛАРИУМ ИНВЕСТ доо из Београда, бр. 351-712/2018 од 28.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Туцаковић Милош и Туцаковић Десанка из Београда бр. 351-673/2018 18.06.2018.године

- Закључак о одбацивању захтева Туцаковић Милош и Туцаковић Десанка из Београда бр. 351-672/2018  18.06.2018.године

- Закључак о одбацивању захтева Симић Нада из Медвеђе бр. 351-658/2018  18.06.2018.године

- Закључак о одбацивању захтева Симић Нада из Медвеђе бр. 351-657/2018  18.06.2018.године

- Закључак о одбацивању захтева Радош Александар из Београда бр. 351-667/2018 14.06.2018.године

- Решење o одобрењу извођења радова инвеститорима Божовић Александри и Божовић Александру из Београда. бр. 351-649/2018 од 18.06.2018. године

- Решење о одбацивању захтева ''Инграп-омни'' из Београда, бр. 351-659/2018 од 15.06.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Настевски Бојана из Београда, бр. 351-646/2018 од 13.06.2018.године

- Решење којим се одобрава захтев Марије Русмир из Београда бр. 351-623/18 од 11.06.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Граду Београду из Београда бр. 351-574/18 од 29.05.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Љубиша Михајловић из Београда, бр. 351-610/2018 од 06.06.2018.године

- Решење којим се одобрава захтев  ''SKILLSET'' из Београда, бр. 351-570/2018 од 31.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Љубиша Михајловић из Београда, бр. 351-600/2018 од 01.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Милутин Панић из Новог Сада, бр. 351-608/2018 од 05.06.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Мишић Милана из Београда, бр. 351-585/18 од 31.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Половина Драгане из Београда, бр. 351-589/18 од 31.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Марија Русмир из Београда, бр. 351-563/2018 од 24.05.2018. године  

- Потврда о пријави радова Биљана Првановић из Београда, бр. 351-586/2018 од 30.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Зечевић Слободана и Дакић Александре из Београда бр. 351-560/18 од 25.05.2018. године

- Решење о одбијању РС Министарства одбране из Београда бр. 351-562/2018 од 25.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Половина Драгане из Београда бр. 351-565/18 од 24.05.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Игора Стојановића из Београда бр. 351-544/18 од 24.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Маричић Светолик из Београда, бр. 351-547/2018 од 21.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Симић Стеван из Београда, бр. 351-548/2018 од 21.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ''SKILLSET'' из Београда, бр. 351-554/2018 од 22.05.2018. године

- Потврда о пријави радова ''ART-X BGD'' Београд, бр. 351-525/2018 одф 14.05.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев ''DELHAIZE SERBIA'' D.O.O Београд, бр. 351-533/2018 од 17.05.2018. године

- Употребна дозвола Аранђеловић Олгица и Зоран, из Београда, бр. 351-535/2018 од 21.05.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбеној заједници из Београда, бр. 351-522/18 од 14.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Богдановић Радета из Београда, бр. 351-526/18 од 14.05.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Владана Бранковића из Београда, бр. 351-515/18 од 16.05.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбена заједница Облаковска 5, Београд, бр. 351-521/18 од 11.05.2018. године

- Закључак о одбацивању Будимлић Алек, Београд, бр. 351-520/18 од 11.05.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев DEVILLA доо из Београда, бр. 351-447/18 од 30.04.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Чокић Миланке из Београда, бр. 351-452/18 од 30.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева КОЛУБАРА ИНВЕСТ ГРАДЊА ДОО из Београда бр. 351-487/18 од 04.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева КВС из Београда бр. 351-491/18 од 04.05.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Грујић Бранислав из Београда, бр. 351-454/2018 од 30.04.2018. године

- Закључак о одбацивању ''МАРИК СК'' доо, Београд, бр. 351-467/2018 од 30.04.2018. године

- Закључак о одбацивању ‘’MALBEX WBI’’ доо, Београд, бр. 351-475/2018 од 30.04.2018. године

- Решење о употребној дозволи Нермин Ћумурија и Стојанка Давинић Ћумурија из Београда, бр. 351-453/2018 од 30.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ИОШ Стефан Немања из Београда бр. 351-496/18 од 08.05.2018. године

- Решење о грађевиској дозволи Alucommerce System доо из Београда , бр. 351-462/2018 од 08.05.2018. године

- Решење о измени решења ''МАРИК СК''  из Београда, бр. 351-503/2018 од 09.05.2018. године

- Закључак о одбацивању ’MALBEX WBI’’ доо, Београд, бр. 351-510/2018 од 09.05.2018. године

- Решење о употребној дозволи ’MALBEX WBI’’ доо, Београд, бр. 351-514/2018 од 09.05.2018. године

- Решење о одобрењу КОЛУБАРА ИНВЕСТ ГРАДЊА доо из Београда, бр. 351-508/2018 од 10.05.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Игора Стојановића из Београда, бр. 351-502/2018 од 10.05.2018. године

- Решење о измени Иване Мишковић Карић из Београда, бр. 351-442/18 од 30.04.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев DEVILLA доо из Београда, бр. 351-447/18 од 30.04.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Чокић Миланке из Београда, бр. 351-452/18 од 30.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Снежане Орозовић из Београда, бр. 351-476/18 од 30.04.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Тошић Драгише и Митровић Зорана из Обреновца,  бр. 351-461/18 од 27.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Суботић Михаила из Београда, бр. 351-440/18 од 23.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ART-X-BGD доо из Београда, бр. 351-441/18 од 23.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Пантић Милутин, Шатара Радмила и Чупић Небојша сви из Новог Сада, бр. 351-422/2018, од 18.04.2018. године

- Потврда о пријави радова АД ''ВОЋАР'' Свилајнац,   бр. 351-426/2018 од 18.04.2018. године

- Потврда о пријави радова Светлана и Саша Ђелић, Београд, бр. 351-434/2018 од 19.04.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Момчиловић Дејана из Београда, бр. 351-403/18 од 17.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка, Гајдобрански Немање и Крчмар Милке из Београда, бр. 351-340/18 од 30.03.2018. године

- Решење о одобрењу Гордане Маричић из Брчког , бр. 351-406/18 од 16.04.2018. године

- Решење о употреби, Симеуновић Стефан из Београда, бр. 351-392/18 од 13.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Владана Бранковића из Београда, бр. 351-394/18 од 12.04.2018. године

- Решење о употреби Ћертић Александар, Ћертић Јелена, Ћертић Марко и Бабић Иван, сви из Београда, бр. 351-379/18 од 10.04.2018. године

- Потврда о пријави радова Снежана Орозовић из Београда, бр. 351-395/18 од 10.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Стамбена заједница Облаковска 5, из Београда, бр. 351-366/18 од 02.04.2018. године

- Решење о употреби Лекић Зоран  из Београда, бр. 351-355/18 од 05.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Пантић Милутин, Шатара Радмила и Чупић Небојша сви из Новог Сада, бр. 351-392/18 од 05.04.2018. године

- Потврда о пријави радова ''SKILLSET'' из Београда, бр. 351-387/18 од 05.04.2018 године

- Решење о одобрењу Трећа Петолетка доо и Младеновић Радмила из Београда бр. 351-352/18 од 2.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Гордане Маричић из Београда, бр. 351-374/18 од 04.04.2018. године

- Закључак о одбацивању ''SKILLSET'' DOO, из Београда, бр. 351-305/18 од 20.03.2018. године

- Потврда о пријави радова MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-319/18 од 21.03.2018. године

- Решење о одбацивању Љиљана Берат Радосављевић из Београда, бр. 351-328/18 од 23.03.2018. године

- Закључак о одбацивању  Нермин Ћумурија и Стојанка Давинић Ћурумија, Београд, бр. 351-332/18 од 26.03.2018. године

- Решење о одбијању АД БИП у стечају,  Београд, бр. 351-339/18 од 26.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Лекић Зоран из Београда, бр. 351-341/18 од 26.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Ћосић Бошко из Београда, бр. 351-345/18 од 28.03.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи ''SKILLSET'' DOO, из Београда, бр. 351-241/2018 од 02.03.2018. године

- Решење о употребној дозволи  МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд, бр. 351-251/2018 од 06.03.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-251/2018 од 07.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Ћертић Александар, Ћертић Јелена, Ћертић Марко и Бабић Иван, сви из Београда, бр. 351-248/2018 од 07.03.2018. године

- Решење о употребној дозволи Милојевић Винка из Београда, бр. 351-253/2018 од 07.03.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Дипос доо из  Београда, бр. 351-238/2018 од 08.03.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Mатковић Душко, Београд, 351-186/2018 од 22.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд 351-210/2018 од 22.02.2018. године

- Решење којим се одбија  захтев MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-212/2018 од 26.02.2018. године

- Потврда о пријави радова МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд 351-216/2018 од 23.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Кораћ Милош, Београд 351-217/2018 од 26.02.2018. године

- Потврда о пријави радова Саша Поздер, Београд  бр. 351-227/2018 од 26.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбена заједица Војводе Миленка 37, Београд бр. 351-231/2018 од 27.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бранислав Грујић из Београда, бр. 351-199/2018 од 21.02.2018. године

- Потврда о пријави радова „ВМС“ доо Београд, бр. 351-197/2018 од 20.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Републички фонд ПИО Београд, бр. 351-196/2018 од 20.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева  „ART-X BGD“  Београд, бр. 351-191/2018 од 21.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева „SKILlSET“ из Београда, бр. 351-182/2018 од 14.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бранислава Грујић из Београда , бр. 351-175/2018 од 13.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Института ИМЦ из Београда, бр- 351-164/2018 од 13.02.2018. године

- Решење о употребној дозволи Дервиш Небојша из Београда, бр. 351-161/2018 од 12.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Николић Мирослава из Београда, бр. 351-145/2018 од 12.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Драгише Тошића и Зорана Митровића из Београда, бр. 351-1540/17 од 4.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Милоја Младеновића из Београда, бр. 351-42/18 од 12.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Клиничког центра Србије бр. 351-52/2018 од 18.01.2018. године

Top