Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

15. март 2019.

Издата грађевинска решења 2019

Издата грађевинска решења 2019

- Закључак о одбацивању захтева SRBODRVO EXPORT INPORT доо из Београда, бр. 351-232/19 од 13.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Бабић Ивана. Правдић Александра, Радоњић Ане и Лазић Александра из Београда, бр. 351-237/19 од 14.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Савић Душанке из Београда бр. 351-217/19 од 06.03.2019. године  

- Закључак о одбацивању захтева Татјане Крстић из Београда бр. 351-221/19 од 12.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Димитријевић Драголјуба из Београда, бр. 351-202/19 од 11.03.2019. године  

- Решење о грађевинској дозволи АРТБУД доо из Београда, бр. 351-209/19 од 08.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-208/19 од 08.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбене заједнице Стјепана Филиповића бр. 37 из Београда, бр. 351-201/19 од 08.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-148/19 од 21.02.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Стамбене заједнице у ул. Ломина 24 у Београду, бр. 351-149/19 од 21.02.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Костић Милоша из Београда, бр. 351-129/19 од 19.02.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Обрадовић Јелене из Београда, бр. 351-64/19 од 04.02.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Бојанић Слободана из Београда, бр. 351-66-19 од 19.01.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Бојанић Слободана из Београда, бр. 351-17/2019 од 17.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Ђорђу Гајићу и Радомиру Гајићу из Београда, бр. 351-1303/2018 од 6.12.2018. године

- Решење којим се одбацује захтев Татјане Живковић Мацановић из Београда, бр. 351-60/19 од 29.01.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Четник Милорада и Четник Милке из Београда, бр. 351-56/19 од 28.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев AQUA MONT SERVICE ДОО из Београда, бр. 351-1383/18 од 10.01.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Жалица Наталије из Београда, бр. 351-49/19 од 24.01.2019. године

- Решење о употребној дозволи Неве Булатовић из Београда, бр. 351-1397/18 од 11.01.2019. године

- Решење којим се одобрава  захтев Републици Србији бр. 351-1394/18 од 09.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев BLUE CODE TEAM доо из Београда, бр. 351-1389/18 од 08.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Тодоровић Милорада из Београда, бр. 351-1395/18 од 09.01.2019. године