Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

30. април 2019.

Издата грађевинска решења 2019

 

- Решење 351-712-2019
 

- Закључак 351-696-2019
 

- Закључак 351-695-2019


- Решење 351-683-2019


- Решење 351-653-2019
 

- Решење 351-656-2019
 

- Решење 351-622-2019
 

- Решење 351-557/2019


- Закључак 351-555/2019


- Закључак 351-547/2019


- Закључак 351-530/2019


- Решење 351-486/2019


- Решење 351-498/2019
 

-  Решење 351-560-2019


-  Решење 351-553-2019


-  Решење 351-544-2019


-  Закључак 351-555-2019


-  Закључак 351-547-2019


-  Закључак 351-541-2019


-  Решење 351-542-2019


-  Закључак 351-530-2019


-  Решење 351-486-2019


-  Решење 351-548-2019


-  Решење 351-495/2019


-  Решење 351-511/2019
 

-  Решење 351-463/2019

-  Закључак 351-469/2019


-  Решење 351-460/2019

-  Решење 351-472/2019


-  Решење 351-463/2019


-  Закључак 351-462/2019

-  Решење којим се одбацује захтев Историјског музеја Србије бр. 351-192/19 од 04.03.2019. године

-  Решење којим се одбацује захтев Лубарда Жарка, бр. 351-435/19 од 08.05.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Стамбене заједнице КЛомина 24, бр. 351-403/19 од 22.04.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Коснић Миљане, Коснић Петре и Коснић Јеврема, бр. 351-402/19 од 22.04.2019. године

-  Решење којим се одбија захтев Стамбене заједнице Адмирала Гепрата 15, бр. 351-405/19 од 12.04.19 од 12.04.2019 године

-  Решење којим се мења Решење Одељења за за грађевинске и кмуналне послове ГО Савски венац, бр. 351-350/19 од 17.04.2019. године

-  Решење о одбацивању захтева Центротекстил доо, бр. 351-346/19 од 09.04.2019. године

-  Решење којим се одбацује захтев Михаљевић Миодрага, бр. 351-349/19 од 09.04.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Коснић Миљане, Коснић Петре, Коснић Јеврема, бр. 351-375/19 од 16.04.2019. године

-  Решење којим се одбија захтев Бојанић Слободана, бр. 351-17/19 од 17.01.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Спасић Ненада, бр. 351-455/19 од 16.05.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Миловановић Александре, бр. 351-326/19 од 09.04.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Булатовић Неве, бр. 351-453/19 од 16.05.2019. године

-  Закључак о одбацивању захтева Влајчић Јована, бр. 351-438/19 од 13.05.2019. године

-  Решење којим се одобрава захтев Стамбене заједнице стамбене зграде Ломина бр. 24, бр. 351-415/19 од 09.05.2019. године

-  Решење којим се одобрава захтев Исаковић Весне, бр. 351-406/19 од 24.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Борпромет доо, бр. 351-447/19 од 14.05.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев  Стојановић Владана, бр.351-384/2019 од 30.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Града Београда-Градске управе, бр.351-407/2019 од 30.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Татјане Крстић, бр.351-420/2019 од 30.04.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев “XYLON” доо, бр. 351-404/2019 од 30.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Владана Стојановића, бр. 351-373/19 од 16.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Весне Исаковић, бр. 351-317/19 од 04.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Велинке Аранђеловић Ђурић, бр. 351-308/19 од 01.04.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Велинке Аранђеловић Ђурић, бр. 351-284/19 од 27.03.2019. године

- Решење којим се одбацује захтев Рајка Опарнице, бр. 351-327/19 од 03.04.2019. године

- Решење о употребној дозволи Зечевић Слободана и Дакић Александре , бр. 351-189/19 од 12.03.2019. године

- Решење о употребној дозволи BMC доо, бр. 351-247/19 од 27.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Иви Берберовић Николић, Андреи и Урошу Нколић, бр. 351-289/19 од 28.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Четник Милораду и Четник Милки, бр. 351-102/19 од 11.02.2019. године

- Решење о грађевинској дозволи Стојић Ранка, бр. 351-274/19 од 26.03.2019. године

- Решење о употребној дозволи Hartford Investments доо бр. 351-231/19 од 27.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Владана Стојановића бр. 351-285/19 од 29.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Стамбене заједнице из Београда, бр. 351-265/19 од 22.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Опарница Рајка из Београда, бр. 351-275/19 од 21.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Велинке Арандјеловић Ђурић из Београда, бр. 351-264/2019 од 21.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Савић Душанке из Београда, бр. 351-260/19 од 18.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева SRBODRVO EXPORT INPORT доо из Београда, бр. 351-232/19 од 13.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Бабић Ивана. Правдић Александра, Радоњић Ане и Лазић Александра из Београда, бр. 351-237/19 од 14.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Савић Душанке из Београда бр. 351-217/19 од 06.03.2019. године  

- Закључак о одбацивању захтева Татјане Крстић из Београда бр. 351-221/19 од 12.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Димитријевић Драголјуба из Београда, бр. 351-202/19 од 11.03.2019. године  

- Решење о грађевинској дозволи АРТБУД доо из Београда, бр. 351-209/19 од 08.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-208/19 од 08.03.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбене заједнице Стјепана Филиповића бр. 37 из Београда, бр. 351-201/19 од 08.03.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђурђевић Бранке из Београда, бр. 351-148/19 од 21.02.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Стамбене заједнице у ул. Ломина 24 у Београду, бр. 351-149/19 од 21.02.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Костић Милоша из Београда, бр. 351-129/19 од 19.02.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Обрадовић Јелене из Београда, бр. 351-64/19 од 04.02.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Бојанић Слободана из Београда, бр. 351-66-19 од 19.01.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Бојанић Слободана из Београда, бр. 351-17/2019 од 17.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Ђорђу Гајићу и Радомиру Гајићу из Београда, бр. 351-1303/2018 од 6.12.2018. године

- Решење којим се одбацује захтев Татјане Живковић Мацановић из Београда, бр. 351-60/19 од 29.01.2019. године

- Решење којим се одбија захтев Четник Милорада и Четник Милке из Београда, бр. 351-56/19 од 28.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев AQUA MONT SERVICE ДОО из Београда, бр. 351-1383/18 од 10.01.2019. године

- Закључак о одбацивању захтева Жалица Наталије из Београда, бр. 351-49/19 од 24.01.2019. године

- Решење о употребној дозволи Неве Булатовић из Београда, бр. 351-1397/18 од 11.01.2019. године

- Решење којим се одобрава  захтев Републици Србији бр. 351-1394/18 од 09.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев BLUE CODE TEAM доо из Београда, бр. 351-1389/18 од 08.01.2019. године

- Решење којим се одобрава захтев Тодоровић Милорада из Београда, бр. 351-1395/18 од 09.01.2019. године

 

Top