Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

08. април 2019.

Издата грађевинска решења 2017

Издата грађевинска решења 2017

- Решење којим се одобрава захтев КВАРТИР доо из Београда бр. 351-1525/17 од 29.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Недељковић Бошка из Београда бр. 351-1519/17 од 25.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Недељковић Бошка из Београда бр. 351-1520/17 од 25.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Светлане и Саше Ђелић из Београда бр. 351-1514/17 од 20.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Кузмановић Драгане и Ристић Јелене из Београда бр. 351-1515/2017 од 21.12.2017. годинe

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка и Немање и Крчмар Милке из Београда бр. 351-1504/17 од 18.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Боже Јовановића из Београда бр. 351-1500/17 од 15.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева DELHAIZE SERBIA доо из Београда бр. 351-1503/17 од 19.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева DELHAIZE SERBIA доо из Београда бр. 351-1475/17 од 11.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Драгане Кузмановић из Београда бр. 351-1476/17 од 11.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Града Београда бр. 351-1458/17 од 12.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Милоја Младеновића из Београда бр. 351-1479/17 од 12.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Диздар Војина из Београда бр. 351-1447/2017 од 11.12.2017. године

- Решење којим се одбацује захтев Беостандард доо из Београда бр. 351-1126/2017 од 2.10.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Srbodrvo Export Import доо из Београда бр. 351-1197/17 од 19.10.2017. године

- Решење о употребној дозволи Удружења Хабад Србија из Београда бр. 351-1107/17 од 06.10.2017. године

- Решење о грађевиској дозволи Вукићевић Славомира из Београда бр. 351-1224/2017 од 25.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Бегић Мартина из Шапца бр. 351-1061/17 од 21.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Бркић Воје из Београда бр. 351-1191/17 од 17.10.2017. године

- Решење о употребној дозволи Кораћ Милоша и Милице из Београда бр. 351-1345/17 од 14.11.2017. године

- Решење којим се одбацује захтев Лазић Драгана из Београда бр. 351-1192/17 од 17.10.2017. године

- Решење о употребној дозволи Ракић Николе из Беогграда бр. 351-1360/17 од 01.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Благојевић Властимира из Београда бр. 351-1264/2017 од 06.11.2017.године

- Решење којим се одобрава захтев Гржетић Бранка и Филипа из Београда бр. 351-1154/17 од 13.10.2017. године

- Решење којим се одобрава Републици Србији захтев бр. 351-1300/17 од 9.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђелић Светлане и Саше из Београда, бр. 351-1445/17 од 5.12.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Дејана Чогурића из Београда бр. 351-1410/17 од 30.11.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Дејана Чогурића из Београда бр. 351-1419/17 од 30.11.2017. године

- Решење о употребној дозволи Даниела и Петра Мишића из Београда бр. 351-1378/17 од 1.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђуричић Јелене из Београда бр. 351-1396/17 од 01.12.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Јасмини Враштановић из Београда бр. 351-1420/17 од 01.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Завода за хитну медицинску помоћ Београд, бр. 351-1359/17 од 22.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева HARTFORD INVESTMENTS доо из Београда бр. 351-1357/17 од 21.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ракић Николе из Београда бр. 351-1358/17 од 21.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Милана Ивовића из Београда бр. 351-1368/17 од 20.11.2017. године.

- Решење којим се одбија захтев Треће петолетке доо из Београда бр. 351-1333/17 од 16.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Бркић Воје, Крсмановић Славице, Микулић Драгомира, Пештерић Милошу и Пештерић Владимиру из Београда бр. 351-1288/17 од 14.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Кораћ Милошу и Милици из Београда бр. 351-1345/17 од 14.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев РС Музеја града Београда из Београда бр. 351-1325/17 од 14.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев РС Института за неонатологију из Београда бр. 351-1300/17 од 09.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Јеремић Ивани и Дејану из Београда бр. 351-1276/17 од 15.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Булатовић Будислава из Београда бр. 351-1342/17 од 16.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђуричић Јелена из Београда, бр. 351-1331/17 од 13.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Суботић Михаила из Београда, бр. 351-1343/17 од 13.11.2017. године

- Решење којим се ододбрава захтев Лукић Јована из Београда, бр. 351-1320/17 од 10.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Тиодоровић Екатарине из Београда бр. 351-1313/17 од 10.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Вујовић Ратка из Београда, бр. 351-938/17 од 16.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Јовићевић Ђорђија из Београда, бр. 351-968/17 од 17.08.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев ДП Београдски сајам из Београда, бр. 351-962/17 од 21.08.2017.

- Закључак о одбацивању захтева Петровић Вићентија из Београда, бр. 351-972/17 од 22.08.2017. године

- Решење којим се одобава захтев Стамбене заједнице из Београда, бр. 351-967/17 од 24.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Националне службе за запошљавање из Крагујевца бр. 351-961/17 од 16.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Митровић Наде из Београда бр. 351-1005/17 од 31.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Бегић Мартина из Београда бр. 351-1011/17 од 31.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Николић Мирослава из Београда бр. 351-1012/17 од 04.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Југовић Ивана из Београда бр. 351-1019/17 од 04.09.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев БАНКОМ доо из Београда бр. 351-1000/17 од 04.09.2017. године

- Решење којим се одбацује захтев Куновац Илић Ане из Београда бр. 351-1020/17 од 04.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Васић Дејана из Београда бр. 351-871/17 од 03.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Дивјак Мирослава из Београда бр. 351-992/17 од 28.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ајтоски Иване из Београда, бр. 351-1024/17 од 05.09.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Дивјак Мирослава из Београда, бр. 351-1015/17 од 05.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Миливојевић Весне из Београда, бр. 351-1021/17 од 06.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Кораћ Милоша из Београда, бр. 351-966/17 од 18.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Николић Мирослава из Београда, бр. 351-1044/17 од 13.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева БАНКОМ доо из Београда, бр. 351-1077/17 од 22.09.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Васић Дејана из Београда, бр. 351-1166/17 од 12.10.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Мијатовић Дубравке из Београда, бр. 351-1084/17 од 26.09.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Топаловић Александра из Београда, бр. 351-1099/17 од 02.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Бјелановић Владимира из Београда бр. 351-1299/17 од 08.11.2017.године

- Закључак о одбацивању захтева Наумовић Зорана из Београда бр. 351-1289/17 од 07.11.2017. године

- Закључак којим се одбацује захтев Треће Петолетке доо из Београда, бр. 351-1295/17 од 06.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбене заједнице из Београда, бр. 351-1294/17 од 06.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Пековић Николе из Црне горе, бр. 351-1286/17 од 07.11.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев ТП Челик доо из Београда, бр. 351-1292/17 од 02.11.2017. године

- Решење о употребној дозволи Драгице Чворић из Београда бр. 351-1234/17 од 01.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Баџевић Слободана из Београда, бр. 351-1268/17 од 31.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Тиодоровић Екатарине из Београда, бр. 351-1275/17 од 01.11.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Лукић Јована из Београда, бр. 351-1269/17 од 31.10.2017. године

- Решење којим се одбија захтев ТП Челик доо из Београда, бр. 351-1240/2017 од 30.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Којадиновић Радомира и Којадиновић Гордане из Београда,  бр. 351-1261/2017 од 30.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Миленковић Ђорђа из Београда бр. 351-1244/17 од 25.10.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Стамбене заједнице из Београда, бр. 351-1206/17 од 23.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Голубовић Ђорђа из Београда, бр. 351-1239/2017 од 24.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-1220/2017 од 23.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев M CENTAR GROUP из Београда, бр. 351-1205/2017 од 20.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Музеја града Београда из Београда, бр. 351-1213/2017 од 20.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Благојевић Властимира из Београда, бр. 351-1198/2017 од 18.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Симеуновић Стефана из Београда бр. 351-1211/2017 од 18.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Максимовић Горана из Београда, бр. 351-1193/2017 од 17.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Дивјак Мирослава и Филиповић Вере из Београда, бр. 351-1209/2017 од 19.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев VIVA AGENCY из Београда, бр. 351-1182/2017 од 18.10.2017. године

- Закључак којим се одбацује захтев Бркић Воје из Београда , бр. 351-1191/2017 од 17.10.2017. године

- Закључак којим се одбацује захтев Драгице Чворић из Београда, бр. 351-1190/2017 од 18.10.2017. године

- Решење којим се одбацује захтев Лазић Драгана из Београда, бр. 351-1192/2017 од 17.10.2017.године

- Решење којим се одобрава захтев Стојановић Љубише из Швајцарске бр. 351-1134/17 од 10.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Srbodrvo Export Inport доо из Београда бр. 351-1164/17 од 10.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Кораћ Милоша из Београда, бр. 351-1162/17 од 11.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Јуришић Милана и Душана из Београда, бр. 351-1156/17 од 10.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Скупштине станара раде у ул. Ситничка 19 из Београда бр. 351-1155/17 од 09.10.2017. године

- Решење којим се ододбрава захтев Митровић Наде из Београда, бр. 351-1108/2017 од 06.10.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев  Влаховић Слободана из Београда бр. 351-1135/2017 од 06.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Максимовић Горана из Београда, бр. 351-1127/2017 од 04.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Васић Дејана из Београда,  бр. 351-1133/2017 од 04.10.2017. године

- Решење којим се ододбрава захтев Топаловић Александра из Београда, бр. 351-1099/2017 од 02.10.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Митровић Наде из Београда бр. 351-1005/17 од 31.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Д.П. БЕОГРАДСКИ САЈАМ СА ПО из Београда бр. 351-950/2017 од 14.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Вујовић Ратка из Београда бр. 351-924/2017 од 07.08.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи LIATRIS доо из Београда бр. 351-902/2017 од 07.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Којић Жарка из Београда бр. 351-919/2017 од 04.08.2017. година

- Закључак о одбацивању захтева Васић Дејана из Београда бр. 351-871/2017 од 03.08.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева ДП Београдски сајам из Београда бр. 351-911/2017 од 02.08.2017. године

- Решење коjим се одобрава захтев Ајтоски Иване из Београда бр. 351-890/2017 од 01.08.2017. године

- Решење коjим се одобрава захтев Националне службе за запошљавање из Крагујевца бр. 351-873/2017 од 27.07.2017. године

- Решење коjим се одобрава захтев Југовић Ивана из Београда бр. 351-861/2017 од 01.08.2017. године

- Решење коjим се одобрава захтев Мећава Александре и Роберта из Београда бр. 351-853/2017 од 31.07.2017. године

- Решење о одобрењу Чворовић Милана из Београда бр. 351-852/2017 од 24.07.2017. године.

- Решење којим се одбацује захтев  Музеја Југославије из Београда бр. 351-807/17 од 11.07.2017. године

- Решење којим се одбацује захтев Ранђић Радована из Беогада бр. 351-746/17 од 03.07.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Tomić Trade East doo из Београда бр. 351-765/17 од 07.07.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Спасојевић Немање из Београда бр. 351-749/17 од 03.07.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Mozzart доо из Београда бр. 351-759/17 од 04.07.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Пецо Дамира из Београда бр. 351-774/17 од 07.07.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Вујовић Ратка из Београда бр. 351-760/17 од 06.07.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Матић Зорана из Београда бр. 351-785/17 од 06.07.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Суботић Михаила из Београда бр. 351-744/17 од 06.07.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Михаила Суботића из Београда бр. 351-721/17 од 27.06.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Спасојевић Немање из Београда бр. 351-625/17 од 16.06.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Костадиновић Марка из Београда бр. 351-652/17 од 21.06.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Костадиновић Анастасије из Београда бр. 351-650/2017 од 21.06.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Костадиновић Марије из Београда бр. 351-649/17 од 21.06.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Небојше Дервиша из Београда бр. 351-726/17 од 27.06.2017.године

- Решење о одбрењу Јовићевић Ђорђија из Београда бр. 351-686/17 од 28.06.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Лазић Драгана из Београда бр. 351-685/2017  од 29.06.2017. године

- Решење Весне Малнар Марушић из Београда бр. 351-607/17 од 08.06.2017. године.

- Решење Damoplon ltd огранак Београд из Кине бр. 351-582/17 од 08.06.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Здравственој установи апотеци „Лора“ из Београда бр. 351-518/2017 од 06.06.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Југовић Ивана из Београда бр. 351-585/2017 од 07.06.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Реџић Мирјане из Београда бр. 351-530/2017 од 30.0.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева „Damophon Ltd“  огранак Београд из Кине бр. 351-529/2017 од 30.05.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи АВАЛА ИНВЕСТ доо из Београда бр. 351-467/2017 од 25.05.2017. године.

- Закључак о одбацивању захтева Павловић Добривоја бр. 351-519/2017 од 29.05.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев АВАЛА ПРОПЕРТИЕС  ДОО из Београда бр. 351-468/17 од 17.05.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Гребенаровић Сање из Београда бр. 351-471/17 од 16.05.2017. године

- Решење којим се одобрава извођење радова Ђелић Саши и Светлани из Београда бр. 351-434/17 од 08.05.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Тодор доо из Врњачке бање бр. 351-455/17 од 08.05.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева „ЈОКСИНЖИЊЕРИНГ“  доо из Београда бр. 351-462/17 од 15.05.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева АВАЛА ПРОПЕРТИЕС ДОО из Београда бр. 351-385/2017 од 26.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Бојане Тасић из Београда бр. 351-378/17 од 21.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђелић Саше из Београда бр. 351-355/17 од 21.04.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Божовић Зорана из Београда бр. 351-366/17 од 19.04.2017. године

- Решење о употребној дозволи Пејкић Милана из Београда бр. 351-309/17 од 19.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Челик доо из Београда бр. 351-367/17 од 18.04.2017. године

- Закључак о одбацивању затева Неве Булатовић из Београда бр. 351-348/17 од 12.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Михаила Суботића из Београда бр. 351-340/17 од 10.04.2017. године

- Решење о одобрењу Ерчић Весне и Александра из Београда бр. 351-333/2017 од 13.04.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Николе Лазетић из Београда бр. 351-298/17 од 11.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева АВАЛА ИНВЕСТ ДОО из Београда, бр. 351-325/2017 од 07.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Станковић Драгомира из Београда бр. 351-308/2017 од 07.04.2017 године

- Закључак о одбацивању захтеву Мирковић Јована из Београда бр. 351-389/2017 од 07.04.2017.

- Решење којим се одобрава захтев Павловић Ружи и Влади из Београда бр. 351-306/2017 од 05.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Божовић Зорана и Тање из Београда, бр. 351-304/2017 од 05.04.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Јовановић Павла из Београда бр. 351-301/2017 од 03.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Табаковић Саше из Београда бр. 351-288/2017 од 04.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Јовановић Павла из Београда бр. 351-282/2017 од 31.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Павловић Руже и Владе из Београда бр. 351-299/2017 од 31.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Авала инвест доо из Беогада бр. 351-283/2017 од 30.03.2017. године

- Решење Beoexpo system доо из Београда бр. 351-264/17 од 28.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи Коyш Петру и Луции из Београда бр. 351-203/2017 од 27.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Милана Пајкића из Београда бр. 351-275/2017 од 28.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев инвеститорима Бојовић Небојши и Предузећу „TSV BRAVE“ доо из Београда бр. 351-155/17 од 27.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђелић Саше из Београда бр. 351-217/2017 од 13.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Привредног друштва за „Лефко“ доо из Београда бр. 351-180/2017 од 09.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захева Привредног друштва за производњу прехрамбених производа „Лефко“ доо из Београда бр. 351-143/2017 од 28.02.2017. године

- Решење о употребној дозволи „TERRA INVESTICIJE“ доо из Београда бр. 351-183/2017 од 13.03.2017. године

- Потврду о пријави радова „АВАЛА ИНВЕСТ“ доо из Београда бр. 351-194/2017 од 08.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда бр. 351-198/2017 од 13.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Републике Србије  за потребе Клиничког центра Србије из Београда бр. 351-220/2017 од 21.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда, бр. 351-207/2017 од 17.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Чворовић Милана из Београда бр. 351-133/17 од 01.03.2017. године

- Потврду о пријави радова Булатовић Будислава из Београда бр. 351-149/17 од 23.02.2017. године

- Потврда о пријави радова Данице Раковић-Раденовић из Београда бр. 351-135/17 од 21.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђока Кривокапића из Београда бр. 351-108/17 од 09.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђока Кривокапића из Беогреада бр. 351-108/17 од 09.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Коyш Петер И Коyш Луцие из Словачке бр. 351-55/17 од 07.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Јована Мирковића из Београда бр. 351-76/17 од 07.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева СКА ИНТЕРНАТИОНАЛ доо из Београда бр. 351-42/17 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Булатовић  Будислава И Марине из Београда, бр. 351-184/17  од 17.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев “ГЕ-ЛОИК” доо из Београда бр. 351-179/17 од 13.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда бр. 351-198/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи ТЕРРА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО из Београда бр. 351-183/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи Тодоровић Ане из Београда бр. 351-114/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Гајдобрански Марка из Београда, Гајдобрански Немање из Београда и Крчмар Милки из Београда бр. 351-163/17 од 10.03.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Наталије Јерковић из Београда бр. 351-105/17 од 28.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Лазић Драгана из Београда бр. 351-99/2017 од 17.02.2017. године

- Закључак о одбацивању ТЕРРА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО из Београда, бр. 351-118/2017 од 01.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Тодор доо из Врњачке бање бр. 351-93/2017 од 28.02.2017. године

- Pешење којим се одбија захтев “БЕОЕXПО СYСТЕМ” ДОО из Београда бр. 351-132/2017 од 28.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Симеуновић Стефана из Београда бр. 351-123/2017 од 24.02.2017. године

- Закључкак о одбацивању захтева Булатовић Будислава  И Булатовић Марине из Београда бр. 351-104/2017 од 14.02.2017. године

- Закључкак о одбацивању захтева Лазић Драгана из Београда бр. 351-99/2017 од 17.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка И Гајдобрански Немање из Београда, бр. 351-121/2017 од 20.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Д.П. Београдски сајам из Београда, бр. 351-124/2017 од 14.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Љиљане Кнежевић из Београда бр. 351-101/2017 од 13.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Милана Драгишића И Драгане Драгишић из Београда бр. 351-94/2017 од 10.02.2017. године.

- Закључак о одбацивању захтева Ане Тодоровић из Београда бр. 351-78/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев по чл. 145 Стојковић Снежане из Београда бр. 351-59/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Љиљане Кнежевић из Београда, бр. 351-1074/16 од 23.12.2016.године

- Решење којим се одбија захтев Сименуновић Стефана из Београда бр. 351-34/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев чл 145.  Града Београда за потребе ГО Савски венац бр. 351-66/2017 од 03.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Ане Затезало из Београда, бр. 351-54/2017 од 26.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Техничке школе за дизајн коже из Београда , бр. 351-47/2017 од 26.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Богосављевић Драгана из Београда бр. 351-43/2017 од 27.01.2017. године

- Решење о одобрењу захтева по чл. 145. Дервиш Небојше из Београда бр. 351-21/2017  од 25.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Љиљане Кнежевић из Београда бр. 351-37/2017 од 25.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Снежане Стојковић из Београда бр. 351-26/2017 од 23.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Градске општине Савски венац из Београда бр. 351-11/2017 од 16.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Терра Инвестиције доо из Београда, бр. 351-12/2017 од 17.01.2017. године

Top