Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

06. децембар 2018.

Одељење за јавне набавке

Одељење за јавне набавке, контакт телефон 2061-740

- Јокић Ивана - начелница Одељења - самостални саветник

- Цветковић Ивана - саветник - послови јавних набавки

- Танасковић Бојана - виши референт- административно-канцеларијски послови
- Лазаревић Ранка - виши референт- административни послови у поступку јавних набавки
- Живановић Светлана - намештеник - дактилограф

   Група послова за ИТ:
- Милановић Душан - саветник - систем инжењер
- Стојнић Немања - саветник - систем инжењер
- Супуровић Александар - млађи саветник - послови противпожарне заштите и систем администратор

 

 
НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

    Одељење за јавне набавке врши следеће послове:

-   послове јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама за потребе Градске општине који се односе на:
-   планирање јавне набавке;  
-   спровођење поступка јавне набавке; 
-   израда конкурсне документације; 
-   израда аката у поступку јавне набавке; 
-   израда уговора о јавној набавци; 
-   праћење извршења јавне набавке као и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке; 
-   сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки;    
-   послове формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе Градске општине у целини; 
-   одржавања и развоја јединственог информационог система за потребе Градске општине; 
-   стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија; 
-   стручних консултантских услуга код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске општине; 
-   пружања системске подршке корисницима персоналних рачунара као и координација приликом системског одржавања, 
-   послове у вези са противпожарном заштитом, као и послове безбедности и заштите на раду запослених у складу са законом,
-   праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа,
-   обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Top