Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

27. децембар 2018.

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА И КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА /ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОД

Председница  Градске општине Савски венац, на основу члана 37. статута Гардске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13 и 66/16), у складу са чланом 18. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/2018) и члана 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44.3/2018-I-02 oд 15.11.2018. године , уз позитивно мишљење Већа, са 49. телефонске седнице, одржане дана 26.12.2018. године донела је:


ОДЛУКУ
о избору пројеката/програма из области

I    Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеца/енглески, немачки, руски језик)

II    Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, Предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину, Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана  и чине саставни део Одлуке.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.


III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити Уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке. 

KOНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА ОБЛАСТ

под I Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци енглески, немачки и руски језик) и

под II  Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

 

 

Табела бр.1.: Пројекат/програм који се предлажe за суфинансирање за област под I

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени  износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6.3.1, К6.3.2, К6.3.3)

К1

К2

К3

К4

К5

К6.3.1

К6.3.2

К6.3.3

1.

Удружење „Омладинска унија“

Бесплатни програм за учење страних језика

4,8

18,3

14,1

9,3

 

8,5

9,6

9,6

9,6

83,8

1.150.000,00динара

1.000.000,00 динара

1.000.000,00 динара

 

Табела бр.2.: Пројекат/програм који се предлажe за суфинансирање за област под II

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени  износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6.3.1, К6.3.2, К6.3.3)

К1

К2

К3

К4

К5

К6.3.1

К6.3.2

К6.3.3

1.

Удружење „Солидарна заједница“

Организовање бесплатних радионица у природи за младе

4,6

17,5

14,1

8,6

8,2

9,1

9,5

9,3

80,9

450.000,00 динара

300.000,00 динара

300.000,00 динара

2.

Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања

Организовање бесплатних радионица у природи за младе

4,6

18

14,3

9

8,5

9,1

9,3

9,5

82,3

620.000,00

динара

401.600,00

динара

400.000,00 динара

 

 

Текст Одлуке и Коначне ранг листе

 

Top