Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

10. септембар 2019.

ОДЛУКA о избору пројеката/програма из области – Канцеларије за младе

Председница  Градске општине Савски венац, на основу члана  37. и 39. статута Гардске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13 и 66/16), у складу са чланом 18. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/2018) и члана 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44.3/2018-I-02 oд 15.11.2018. године , уз позитивно мишљење Већа, са 36. седнице, одржане дана 04.09.2019. године донела је:

 

 

ОДЛУКУ

о избору пројеката/програма из области – Канцеларије за младе

 

 

I               Едукативне радионице из области глуме и сликарства

 

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, Предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину, Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана  и чине саставни део Одлуке.

II

УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

 

III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити Уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

 

ДОСТАВИТИ:

  • Комисији за избор пројеката и програма удружења грађана
  • Одељењу за пројекте развоја
  • Канцеларији за младе
  • Архива

 

Одлука са коначном ранг листом .пдф ::..

Top