Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

21. септембар 2018.

ОДЛУКА о избору пројеката/програма из области - култура и културно-уметнички аматеризам

ОДЛУКA

о избору пројеката/програма из области

-култура и културно-уметнички аматеризам -

 

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета ГО Савски венац за 2018. годину Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана  и чине саставни део Одлуке.
 

 

II

УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.
 

 

 

III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

одлука .пдф  ::..

Top