Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

22. јануар 2019.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ -КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ - СА КОНАЧНОМ РАНГ ЛИСТОМ

Председница  ГО Савски венац, на основу члана 37. Статута ГО Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13, 66/16), у складу са чланом 18. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/18), уз позитивно мишљење Већа са ________седнице, одржане дана _______ године, донела је
 

ОДЛУКУ
о избору пројеката/програма из области
-култура и културно-уметнички аматеризам -

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета ГО Савски венац за 2018. годину Комисије за избор пројеката и програма удружења и чине саставни део Одлуке.

II

УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.


Текст Одлуке са Коначном ранг листом


КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта/

програма

Критеријуми за оцењивање програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6-К8)

К1

 

К2

 

 

К3

 

К4

К5

 

К6

К7

К8

1.

Центар за унапређење друштва

Млади у култури

4,8

17,5

13,8

9

8,2

8,8

9,2

8,5

79,8

300.000,00

270.000,00

250.000,00

2.

Београдски Диксиленд оркестар

Тако је настао џез

4,8

16,8

14

8,5

9,3

8,8

9,2

8,2

79,6

250.000,00

200.000,00

200.000,00

3.

Мултикултиватор - Сервис за развој културе и уметности

Едукативне музичке радионице за децу

4,7

16,3

14,2

8,3

8,7

8,8

9,3

8,5

78,8

225.000,00

200.000,00

200.000,00

4.

Соко Савамала

Пливање за часни крст

3,7

11,3

10,3

5,5

8

6

5,3

4,5

54,6

460.000,00

225.000,00

50.000,00

5.

Удружење грађана "Миксер"

Трен

3,3

9,8

9,7

5,7

5

4,3

3,8

5

46,6

670.000,00

200.000,00

0,00

6.

Невладина организација Ленон

Клок, тик, ток! Време је за рок! 4.0

3,7

7,8

10,7

5,8

9

4,3

3

3,5

47,8

 

Top