Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

19. март 2020.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ -СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ-

ОДЛУКА
о избору пројеката/програма из области
-Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници-


I
 

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета ГО Савски венац за 2020. годину Комисије за избор пројеката и програма и чине саставни део Одлуке.

II


УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.


III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

 

Текст Одлуке .PDF

Top