Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

16. октобар 2020.

Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 1. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О
ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗАБРАНИ

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ        

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

•    РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ          

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И БОРАЧКУ ЗАШТИТУ

•    РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН

•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•  
  РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

 

Top