Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

11. јануар 2023.

Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 1. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗАБРАНИ

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ        


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

•    РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ          

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И БОРАЧКУ ЗАШТИТУ

•    РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ  ВЕНАЦ ЗА 2021 – 2022. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ

•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ

•    РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    РЕШЕЊЕ О О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАНА
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
 

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 

•   ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 

•   ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 

•   РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
•   ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•   ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

 

 

 

Top