Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

24. јул 2019.

Одобрен пројекат међуопштинске сарадње

Одобрен пројекат међуопштинске сарадње

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије одобрило је средства у висини од 27.000 швајцарских франака граду Београду и градским општинама Врачар, Савски венац и Звездарa за реализацију пројекта „Успостављање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији” у оквиру пројекта „Подршкa спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016–2019”.

Општи циљ пројекта је успостављање међуопштинске сарадње између града Београда, града Новог Сада  и градских општина Врачар, Савски венац и Звездара у циљу оснивања заједничке службе „Сервиса подршке у мобилности и комуникацији”.

Оснивањем овог сервиса, који је намењен особама са инвалидитетом, унапредиће се пружање услуга, односно организација рада, побољшати квалитет услуга, уз ефикаснију алокацију буџетских средстава (јефтинија управа), а што је најзначајније биће повећана доступност и приступ информацијама применом стандарда приступачности и увођењем нових приступачних информацијских и комуникацијских технологија.

Top