Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

17. децембар 2019.

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

У свечаној сали општине данас је одржана јавна расправа поводом Предлога буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину. Јавну расправу, којој су присуствовали представници јавних установа са територије Савског венца и заинтересовани грађани, водиo je  заменик председнице општине Зоран Коцић  са начелницом Одељења за финансије Мирјаном Јанковић.

 

Заменик председнице отворио је расправу и дао реч начелници Одељења за финансије, која је

изнела податке о обиму средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину, који износи 518.465.112 динара, што са планираним средствима из осталих извора  од 63.300.000, чини укупан обим средстава  од 581.765.112 динара. У представљању Предлога буџета за 2020. годину, акценат је стављен  на приоритетне области (основно образовање, развој спорта и омладине, социјална и дечија заштита, култура, туризам и заштита животне средине).

Као и у претходној години основни приоритет представља побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама, те су предлогом буџета за наредну годину предвиђена средстава  за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама која имају пребивалиште на територији Савског венца, као и за текуће поправке и хитне интервенције у образовним установама. Предлогом буџета за наредну годину предвиђена су и средства за спровођење одговорне социјалне политике. Средства су опредељена за социјалну помоћ, за подршку хуманитарним организацијама и за подршку старијим лицима. Значајна средства опредељена су и за подстицање деце и младих на бављење спортом, развој културе и развој туризма.

 

Посебно је истакнуто  да су, у складу са Одлуком о промени Статута града Београда и Одлуком о промени Статута Градске општине Савски вeнац , градској општини додељене нове надлежности и то: да врши одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом који доноси надлежни орган општине; доноси План јавног здравља за подручје општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију Града; обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на свом подручју и образује Савет за здравље општине; стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у складу са законом и Одлуком Скупштине града. За финансирање поменутих надлежности Предлогом буџета за 2020. годину предвиђена су средстава у износу од 30 милиона динара.

    

Мирјана Јанковић, начелница Одељења за финансије, је детаљно говорила о распореду коришћења средстава, који се врши по програмима, програмским активностима, пројектима и у оквиру раздела, уз напомену да се буџет приказује на програмски начин. Сваки појединачни раздео буџета је посебно обрађен њему припадајућим програмима, програмским активностима и пројектима. Додатно су представљени и тачни износи који су предлогом Одлуке о буџету за 2020. годину опредељени за одређене програмске активности и пројекте, уз образложења тих износа.

 

На Предлог буџета није било замерки, а присутни су нарочито позитивно реаговали на већа издвајања за образовање и спорт, уз захвалност Градској општини Савски венац што препознаје те области.

 

Заменик председнице Зоран Коцић истакао је, да ће се ГО Савски венац трудити да уради највише што је могуће, наравно, у складу са  надлежностима које су утврђене Статутом општине.

Предлог Одлуке о буџету за 2020. годину, одборници Скупштине Градске општине Савски венац разматраће на седници заказаној у уторак , 24. децембра, у 16 часова. 

 

Top