Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

22. март 2018.

Одржана Јавна расправа о Предлогу програма унапређења социјалне заштите на територији ГО Савски венац у 2018.години

Одржана Јавна расправа о Предлогу програма унапређења социјалне заштите на територији ГО Савски венац у 2018.години

Jавна расправа о Предлогу програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Савски венац у 2018. години одржана је јуче у Свечаној сали Општине Савски венац. Јавну  расправу водили су члан Општинског већа Страхиња Кукић и шефица Одсека за друштвене делатности Александра Јовановић. Осим представника општине, расправи су присуствовали представници Центра за социјални рад, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд и других јавних установа, државних институција као и невладиног сектора.

Предлог програма унапређења социјалне заштите припремљен је ослањајући се на стратешке прописе и документа из области социјалне заштите. Њиме је предвиђено обезбеђивање бољих услова у циљу пружања што ефикаснијих услуга социјалне заштите, подизање нивоа доступности и квалитета социјалних услуга за осетљиве групе (стара лица, особе са инвалидитетом, незапослене, једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, интерно расељена и избегла лица, труднице, породиље, породице са више деце и др.), затим умрежавање и развој нових програма и услуга у области друштвеног развоја и развијање доступности и одрживости иновативних социјалних услуга.

Као друштвено-одговорна, Општина Савски венац је препознала потребу за доношењем Програма којим ће се утврдити примарне смернице и мере из области социјалне заштите, које су у надлежности општине. Активности, односно мере, које се помињу у Предлогу програма препознате су као приоритетне и неопходно их је још више развијати у наредном периоду.

На одржаној јавној расправи није било замерки на Предлог програма унапређења социјалне заштите у 2018. години, те ће исти бити разматран од стране одборника Скупштине Градске општине Савски венац на наредној седници Скупштине општине.