Одржана прва седница Савета за безбедност Градске општине Савски венац | Градска општина Савски венац
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

06. фебруар 2018.

Одржана прва седница Савета за безбедност Градске општине Савски венац

Одржана прва седница Савета за безбедност Градске општине Савски венац

Савет за безбедност Градске општине Савски венац формиран је са циљем да разматра и проучава питања везана за превенцију безбедности на територији Градске општине Савски венац и да пружа стручну помоћ Већу и председници општине у питањима из области безбедности.

Прва седница Савета за безбедност Градске општине Савски венац одржана је данас у просторијама општине. Седницу је отворила председница Општине Савски венац Ирена Вујовић која је уједно и председница Савета.

Данашњем састанку присуствовали су и Радован Гатарић, начелник Полицијске станице Савски венац, заменик председнице Савета,  и чланови Савета, Мирјана Николић, руководилац Службе правних, економско финансијских и техничких послова у  Дому здравља Савски венац, Владо Батножић, директор Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, Софија Пајић, руководилац Градског центра за социјални рад- Одељење Савски венац, Мирјана Радовић Равлић, заменица јавног тужиоца у Првом основном тужилаштву у Београду и  Весна Станојевић, координаторка „Сигурне куће Београда“ при Саветовалишту против насиља у породици.

Након што је усвојен дневни ред, чланови Савета једногласно су усвојили Пословник о раду Савета за безбедност Градске општине Савски венац којим се уређују надлежност, припремање и сазивање седница Савета, отварање и дневни ред седнице, рад и одлучивање, записник са седнице и друга питања од значаја за рад и остваривање функције Савета за безбедност Градске општине Савски венац.

Задатак Савета је да, у складу са Законом и Статутом општине, припрема и предлаже доношење мера за побољшање заштите и сигурности грађана општине, врши анализу и утврђивање проблема који утичу на безбедност грађана, ради на изради и имплементацији пројеката превенције којима се делује на поједине безбедоносне проблеме у локалној заједници.