Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

07. фебруар 2020.

Почела пријава за акцију „Уредимо заједно”

Почела пријава за акцију „Уредимо заједно”

Град Београд и ЈКП „Зеленило – Београд” и ове године, седми пут заредом, организују акцију „Уредимо заједно”.

Интересовање грађана да се активно укључе у уређење свог окружења је претходних година било велико и на овај начин уређено је преко 1.200 локација на територији десет општина. Број локација које стамбене заједнице пријављују за ову акцију је из године у годину све већи. Стамбене заједнице могу пријавити предлоге за озелењавање и уређење свог насеља, а „Зеленило” ће oбeзбeдити пoтрeбaн биљни и дeндрo мaтeриjaл, пaркoвски мoбилиjaр, лoпaтe, рукaвицe, фaрбу, чeткe и oстaлa срeдствa пoтрeбнa дa сe пoсao oбaви квалитетно.

Пријава за акцију врши се писаним путем, а образац за пријаву може се преузети на сајту www.zelenilo.rs. Попуњена пријава може се послати на имејл-адресу: info@zelenilo.rs или на адресу ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, Центар за информисање, Мали Калемегдан 8, са назнаком – за акцију „Уредимо заједно”. Пријављивање почиње данас и трајaће до 21. фебруара.

На сајту „Зеленила” суграђани могу да прочитају и текст протокола о сарадњи који ће бити потписан са станарима, а који подразумева да ће након завршетка радова станари преузети бригу о зеленој површини.

Стамбене заједнице пријављују врсту и садржину радова у погледу уређења и озелењавања, као и површину на којој ће ти радови бити изведени. У оквиру акције могуће је изводити земљане и биолошке радове, као што су садња украсних биљака, травњака и постављање парковског мобилијара (клупа и ђубријера). Грађевински радови као што су изградња стаза, платоа, дечјих игралишта, уградња фитнес реквизита и слично, не могу бити предмет пријаве за акцију „Уредимо заједно”.

По истеку рока за пријављивање, стручњаци „Зеленила” обићи ће све пријављене локације и проценити оправданост и техничку могућност реализације захтева. Циљ акције је укључивање грађана у уређење њихове непосредне животне околине.

Извор: Беоинфо

Top