Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

05. децембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара:Набавка и уградња са пратећим радовима уређаја за климатизацију ходника другог спрата Дома здравља ,, Савски венац,у Пастеров

Top