Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

07. мај 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара:НАБАВКА ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ БИФЕА ГО САВСКИ ВЕНАЦ И ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА АКЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, МЕСНУ САМОУПРАВУ И ИН

Top