Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

24. јул 2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке велике вредности радова: Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник општина Савски венац и објеката Дома здравља "Са

Top