Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

17. јануар 2019.

Правобранилаштво

     Правобранилаштво ГО Савски венац обавља послове заштите имовинских права и интереса Градске општине Савски венац. Правобранилаштво  је законски заступник општине и њених органа у свим споровима и поступцима пред судовима и осталим органима, а у вези заштите имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине. Правобранилаштво даје мишљења у поступцима који се воде пред општинским органима у којима може бити повређен интерес општине.

Одлукa о Правобранилаштву ::..

Правилник о управи у правобранилаштву ГО Савски Венац  ::..


Драгиша Р. ДОБРИЋ – правобранилац Градске општине Савски венац
Е-пошта: dobricd@savskivenac.rs
Телефон: 011/2061-894, 011/2061-911
Биографија ::..

 

Ненад Љ. ПРЕЛИЋ - заменик правобраниоца

email>prelicn@savskivenac.rs

кон. тел. 2061.735

 

Биографија: Рођен 1963 године у Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1990 године. Правосудни испит положио 1993 године. Од 1984 до 1986 новинар радио INDEX 202. Од 1990 до 1992 адвокатски приправник. Од 1993 до 1999 адвокат. Од 2000 до 2002 новинар на радију 5 EBI Аустралија. Од 2003 до 2004 директор предузећа Grand-Top doo. Од 2004 до 2008 начелник општинске управе ГО Савски венац. Од 2008 до 2015 секретар ГО Савски венац. Од 2015 заменик правобраниоца ГО Савски венац. Члан Етичког одбора Инситут за рехабилитацију у Београду.

 

 

Дубравка ПЕТКОВИЋ РАДЕКА - заменик правобраниоца

email>radekad@savskivenac.rs

кон. тел. 2061.891

 

Биографија: Рођена 1961 год. у Задру. Дипломирала на Правном факултету у Загребу 1984. Правосудни испит положила 1986. године. Од 1989 до 1991 судија Општинског суда у Биограду на мору. Од 1991 до 2001  директор правног сектора у предузећу Центропром ад Београд. Од 2001 до 2016 године на функцију јавног правобраниоца ГО Савски венац. Од 2016 на функцији заменика правобраниоца   ГО Савски венац. Завршила специјалистичке студије за буџет и буџетску контролу Удата, мајка четворо деце

 

 

Дражен МАЈСТОРОВИЋ - заменик правобраниоца

email>majstorovicd@savskivenac.rs

кон.тел. 2061.891

 

Биографија: Рођен 1959 у Книну. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1983. Правосудни испит положио 1984 године. Од 1984 до 1987 приправник, референт за заступање. Од 2007 до 2010 секретар ГО Савски венац. Од 2010 до 2014 заменик правобраниоца ГО Вождовац. Од 2014 до 2018 правобранилац ГО Земун. 2018 именован за заменика правобраниоца ГО Савски венац. Ожењен, отац двоје деце

 

Татјана МАНОЈЛОВИЋ - заменик правобраниоца

email>manojlovict@savskivenac.rs

кон. тел. 2061. 893

 

Биографија: Рођена 1969 у Београду, дипломирала на Правном факултету у Београду 1994 године. Правосудни испит положила 1996 године. Од 1996 до 1998 стручни сарадник у Првом основном суду у Београду. Од 1998 заменик јавног правобраниоца ГО Савски венац Од 2014 заменик правобраниоца ГО Савски венац. Удата, мајка троје деце.

 

Добринка МАЛОВИЋ, референт у писаници Правобранилаштва

email>malovicd@savskivenac.rs

кон. тел. 2061. 894

 

 

Top