Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

20. август 2019.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

ПРЕДЛОГ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), члана 17. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. Лист града Београда“ бр. 100/2018.), и чл. 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима грађана из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44-3/2018-I-02 од 15.11.2018. године, Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана по Јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину за Канцеларију за младе, утврђује и објављује:

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

 


под I    Едукативне радионице из области глуме и сликарства

 

I    Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 11.07.2019. године:

 


II    Комисија је једногласно усвојила да се из области под I суфинансира три пројекат/програм, те је изабрано:

•    РФК Графичар, ул. Васе Пелагића, Београд,  за пројекат/програм Едукативне радионице из области глуме и сликарства 84,48 бода, у износу од 150.000,00 динара.
•    Удружење Први корак, ул. Бул. Деспота Стефана 36/6, за пројекат/програм Едукативне радионице из области глуме и сликарства, које је након бодовања имало укупно 77,65 бода, у износу од 350.000,00 динара.
•    Креативни рајић, ул. 27, марта бр. 6/24, Београд, за пројекат/програм Едукативне радионице из области глуме и сликарства, које је након бодовања имало укупно 84,31 бода, у износу од 500.000,00 динара.

III    На Предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам  дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs), Порталу е-управа и огласној табли.
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину из области КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“ под I Едукативне радионице из области глуме и сликарства.

 

Текст предлога ранг листе.PDF

 

 

 

 

 

Top