Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

26. децембар 2018.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), члана 17. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. Лист града Београда“ бр. 100/2018.), и чл. 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима грађана из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44-3/2018-I-02 од 15.11.2018. године, Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана по Јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину за Канцеларију за младе, утврђује и објављује:

 


РАНГ ЛИСТУ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

 


                под I Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци енглески, немачки и руски језик) и


                под II  Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

 

 

I Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог ранг листe  са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 07.12.2018. године:

 

 

 


ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА ОБЛАСТ
под I Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци енглески, немачки и руски језик) и
под II  Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

                                                   Табела бр.1.: Пројекат/програм који се предлажe за суфинансирање за област под I

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени  износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6.3.1, К6.3.2, К6.3.3)

К1

К2

К3

К4

К5

К6.3.1

К6.3.2

К6.3.3

1.

Удружење „Омладинска унија“

Бесплатни програм за учење страних језика

4,8

18,3

14,1

9,3

 

8,5

9,6

9,6

9,6

83,8

1.150.000,00динара

1.000.000,00 динара

1.000.000,00 динара

 

 

Табела бр.2.: Пројекат/програм који се предлажe за суфинансирање за област под II

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени  износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6.3.1, К6.3.2, К6.3.3)

К1

К2

К3

К4

К5

К6.3.1

К6.3.2

К6.3.3

1.

Удружење „Солидарна заједница“

Организовање бесплатних радионица у природи за младе

4,6

17,5

14,1

8,6

8,2

9,1

9,5

9,3

80,9

450.000,00 динара

300.000,00 динара

300.000,00 динара

2.

Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања

Организовање бесплатних радионица у природи за младе

4,6

18

14,3

9

8,5

9,1

9,3

9,5

82,3

620.000,00

динара

401.600,00

динара

400.000,00 динара


II    Комисија је једногласно усвојила да се из области под  I суфинансира један пројекат/програм, те је изабрано:
•    Удружење „Омладинска унија“ са седиштем на Новом Београду, ул. Љубинке Бобић 17/15,  за програм Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци енглески, немачки и руски језик), које ја након бодовања  имало укупно 83,8 бода.


Комисија је једногласно усвојила да се из области под II суфинансирају два пројекта/програма, те је изабрано:

•    Удружење „Солидарна заједница“ са седиштем у Београду, ул. Ул. Кнеза Александра Карађорђевића 54, за програм Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине), које ја након бодовања  имало укупно 80,9 бода.
•    Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања  са седиштем у Београду, ул. Благоја Паровића 156, за програм Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине), које ја након бодовања  имало укупно 82,3 бода.

 


III    На Предлог ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам  дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs), Порталу е-управа и огласној табли.
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину из области КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ под I Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци енглески, немачки и руски језик) и под II Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине).

 

Текст Предлога ранг листе

 

Top