Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

22. август 2018.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ

На основу Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац (Сл.лист града Београда бр. 66/15 од 30. октобра 2015. године), Одлуке о измени одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац (Сл. лист града Београда бр. 65/17 од 22. септембра 2017. године) и чл. 3. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима грађана из буџета Градске општине Савски венац, бр. I-03-06.7.1598/2015 од 29.12.2015. год., Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана по јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у области култура и културно-уметнички аматеризам, утврђује и објављује:


ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ –КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ -


Средства за суфинанасирање програм/пројеката удружења грађана планирана су Одлуком о буџету Градске општине Савски венац  за 2018. годину, у укупном износу од  800.000,00 динара.


Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог ранг листи са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 27.07.2018. године:


ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

За област култура и културно-уметнички аматеризам

На Предлог ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од пет дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs) и огласној табли.
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, 11000 Београд, назнаком: „ПРИГОВОР по јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у области -КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ-''

 

 

Текст Предлога ранг листе

Top