Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

21. децембар 2018.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ -ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИ

 

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, („Сл.гласник РС“, бр.16/18), члана 17. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ бр. 100/2018.), и чл. 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима грађана из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44-3/2018-I-02 од 15.11.2018. године, Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана по Јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у области заштита и унапређење животне средине, утврђује и објављује:

 

РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ -ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-


под I Развој еколошке свести (у складу са Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац, област приоритета 6)

I Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог ранг листe  са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 05.12.2018. године:

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА ОБЛАСТ под I Развој еколошке свести (у складу са Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац, област приоритета 6)
Табела бр.1.: Пројекат/ програм који се предлажe за суфинансирање за област под I

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

укупно

бодова

укупна  вредност пројекта

тражени  износ

одобрени

износ

општи критеријуми

(К1-К5)

посебни критеријуми

(К6.4.1, К6.4.2, К6.4.3)

К1

К2

К3

К4

К5

К6.4.1

К6.4.2

К6.4.3

1.

Удружење грађана „OUTDOOR“ колектив

„ЕКО КВИЗ“

4,8

17

15

9,6

8,2

9,2

9

9,6

82,4

350.000,00 динара

300.000,00 динара

270.000,00 динара

2.

Удружење грађана „Центар за индустријске односе“

„Човек и природа“

4,8

17,8

14,8

9,2

9

9,2

9

9,4

83.2

340.000,00

динара

300.000,00

динара

260.000,00 динара

3.

Удружење грађана Центар за подизање друштвеног капацитета „МОЗАИК“

„Млади еколози“

4,4

 

17,2

15

8,6

7,6

9,6

9,4

9,4

71,8

330.000,00 динара

300.000,00 динара

270.000,00 динара

II   Комисија је једногласно усвојила да се из области под  I суфинансира три пројекта/програма, те је изабрано:
•    Удружење грађана „OUTDOOR“ колектив са седиштем у Београду, ул.  Сењачка бр. 23, за програм „ЕКО КВИЗ“, које ја након бодовања  имало укупно 82,4 бода,
•    Удружење грађана „Центар за индустријске односе“, са седиштем у Београду, ул.Булевар ослобођења бр.106/9, за програм „Човек и природа“ које ја након бодовања  имало укупно 83.2 бода,
•    Удружење грађана Центар за подизање друштвеног капацитета „МОЗАИК“, са седиштем у Београду, ул. Балканска бр.34, за програм „Млади еколози“ које ја након бодовања  имало укупно 71,8 бода,

III    На  Предлог ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам  дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs), Порталу е-управа и огласној табли.
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у области -ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- под I Развој еколошке свести.

 

Текст Предлога ранг листе

 

Top