Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

17. мај 2019.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

под I     Развој еколошке свести

 

I    Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог коначне ранг листe са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 09.04.2019. године:

 

 


ПРЕДЛОГ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА ОБЛАСТ

 

II    Комисија је једногласно усвојила да се из области под I суфинансира шест пројеката/програма, те је изабрано:
•    Београдски едукативни клуб, ул. Сењанина Иве 16, Београд,  за пројекат/програм Развој еколошке свести, који је након бодовања имао укупно 84,81 бода, у износу од 350.500,00 динара.
•    Центар за подизање капацитета друштва Мозаик, ул. Балканска 34, Београд, за пројекат/програм Развој еколошке свести, који је након бодовања имао укупно 84,63 бода, у износу од 450.000,00 динара.
•    Удружење грађана „Еко футура“, ул. Бул. Михаила Пупина 171/74, Нови Београд, за пројекат/програм Развој еколошке свести, које је након бодовања имало укупно 83,96 бода, у износу од 430.000,00 динара.
•    Центар Нови Свет, ул. Колубарска 7, за програм Развој еколошке свести, који је након бодовања имало укупно 81,64 бода, у износу од 84.500,00 динара.
•    Мрежа Младих Србије, ул. Дворжакова 27/2, Београд, за програм Развој еколошке свести, која је након бодовања имала укупно 83,47 бода, у износу од 322.000,00 динара.
•    Звезда 2000, ул. Бул. Деспота Стефана 34, Београд, за програм Развој еколошке свести, која је након бодовања имала укупно 83,14 бода, и у износу од 363.000,00.


Увидом у пристигле пријаве на расписани Јавни конкурс, Комисија је утврдила да једана од пријава није комплетна. Сходно чл. 9 Правилника Комисија је одбацила пријаву коју је поднео „Савез извиђача Београд“, ул. Македонска 22-3 истог, а све из разлога што је након административне провере Комисија утврдила да пријава није комплетна.  Из тог разлога за „Савез извиђача Београд“, неће бити извршено бодовање и рангирање пројекта овог Удружења.

III    На Предлог Коначне ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам  дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs), Порталу е-управа и огласној табли.
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину из области „ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ под I Развој еколошке свести.

 

 

 

Текст Предлога ранг листе . PDF

 

 

 

Top