Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

12. јун 2019.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ –КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, („Сл.гласник РС“, бр.16/18), члана 17. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“ бр. 100/2018), и чл. 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44-3/2018-I-02 од 15.11.2018. године, Комисија за избор пројеката и програма удружења по Јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину у области култура и културно-уметнички аматеризам, утврђује и објављује:

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ –КУЛТУРА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ АМАТЕРИЗАМ-

 

 

Средства за суфинанасирање програм/пројеката удружења планирана су Одлуком о буџету Градске општине Савски венац  за 2019. годину, у укупном износу од  700.000,00 динара.

 

 

Комисија за избор пројеката и програма удружења утврдила је Предлог ранг листи са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 25.04.2019. године:

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Top