Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

04. фебруар 2019.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ – БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ –БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ


Средства за суфинанасирање програм/пројеката удружења Савски венац одобрена су у укупном износу од  2.750.000,00 динара.


Комисија за безбедност у саобраћају утврдила је Предлог ранг листи са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 16.01.2019. године:


ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА


Табела бр.1.: Пројекат/ програм који се предлажe за суфинансирање
КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 

Р.б.

подносилац захтева

назив пројекта/

програма

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма

 

К1

 

К2

 

 

К3

 

К4

К5

 

К6

укупно

бодова

Укупна вредност

Тражена средства

Одобрена средста

1.

Удружење БСЛЗ

Безбедан школарац 

4,8

18.,8

15,6

9,2

12,2

8,6

69,2

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

2.

Профи тим

Безбедно у саобраћају

5

18,4

14,8

9

9,8

8,6

65,6

500.000,00

500.000,00

500.000,00

3.

Удружење пролаз

Mобилни едукативни саобраћајни полигон за децу

4,4

18,2

15,4

9,2

10,4

8,4

66

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

 

Комисија је једногласно усвојила да се из области Култура и културно-уметнички аматеризам суфинансира четири пројекта, и то:

1.    Програм „Mобилни едукативни саобраћајни полигон за децу“ предложен од стране Удружења пролаз  у висини од 1.100.000,00 динара.

2.    Програм „Безбедан школарац“ предложен од стране Удружења БСЛЗ  у висини од 1.150.000,00 динара.

3.    Програм „Безбедно у саобраћају“ предложен од стране удружења Профи тим , у висини од 500.000,00 динара.

 

За област безбедност у саобраћају
На Предлог ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs ).
Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину у области –БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

 

Текст Предлога ранг листе

 

Top