Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

06. децембар 2019.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ
Блокови: 1.1. Блок Савска, 1.2.Блок Аутокоманда, 1.3. Блок Дедиње, 1.4. Блок Хајд парк, 1.5. Блок Сајам, 1.6. Блок Клинички центар Србије, 1.7. Блок Сењак, 1.8. Блок Бањица, 1.9. Блок Лисичји поток, 1.10. Блок Љутице Богдана,    1.11. Блок Београд на води, 2.1. Културни Блок „Центар“, 2.2. Културни Блок „Топчидерски парк“

 

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ


Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде обезбеђује ГО Савски венац и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава. Укупан износ за суфинансирање свих пројеката је 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.


Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:
„Пријава за Јавни конкурс бесповратног суфинансирања активности на унапређењу својстава зграде, Комисији за спровођење конкурса – НЕ ОТВАРАТИ“.


Пријавни формулар, пројекат и пратећа документација подноси се у писаној форми и на ЦД-у – потписан и оверен печатом подносиоца у 2 (два) примерка, на писарници Градске општине Савски венац или препоручено поштом са повратницом на адресу:
Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, Улица кнеза Милоша 69.

 

Рок за подношење пријава продужен је до 13. децембра 2019. године.


Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор у року од 3 (три) дана од дана објављивања предлога ранг-листе на званичној интернет страници Градске општине. Комисија одлучује по приговорима у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Сви учесници конкурса се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници општине. Све додатне информације се могу добити путем телефона 011/2061-752.


Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију ОВДЕ.
 

Top