Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

30. мај 2017.

Projekat NewGenerationSkills

Projekat NewGenerationSkills

Општина Савски Венац у својству партнера спроводи пројекат u оквиру Дунавског транснационалног програма под називом „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills“, акроним NewGenerationSkills, у периоду од 1. јануара 2017. до 30. јуна 2019. године (трајање пројекта је 30 месеци).

Водећи партнер на пројекту је Ујбуда - локална самоуправа и општина Области 11 у Будимпешти, Мађарска. Пројекат је значајног регионалног карактера и реализује се у сарадњи са укупно 15 партнера из седам европских држава: Мађарска, Чешка, Бугарска, Румунија, Србија, Аустрија и Словенија.

Пројекат препознаје чињеницу да су локалне средине полазне тачке које треба да подрже и одрже развој потенцијала младих кроз унапређење њихових знања и вештина, и кроз развој повољног окружења у оквиру којег ће им бити доступни алати и помоћ да своје иновативне идеје претварају у успешне пословне подухвате који, као додату вредност, носе изражену друштвено-корисну компоненту.

Један од посебних радних пакета пројекта, реализацију чега предводи Општина Савски Венац, представља унапређење постојећих механизама сарадње између кључних интересних страна и циљних група ради стварања иновативног оквира локалне подршке младима у форми успостављања (оснивања) ИНОВАЦИОНИХ ЛАБОРАТОРИЈА које су повезане у транснационалну мрежу. Иновационе лабораторије успоставиће се у свих седам држава учесница у пројекту.

Преплитање иновација и подршке предузетништва код младих доприноси превазилажењу постојећег јаза између образовања и способности и вештина нове генерације неопходних у пословном свету непрекидних промена.

Кроз динамичан пакет учења овај нови систем подршке усмерен је ка младима (15-29 година старости) који су у процесу ”транзиције” из образовне институтције на тржиште рада, који се суочавају са животним каријерним одлукама, који су мотивисани али без довоњно вештина да би произвели нове идеје и предузели први корак ка друштвено-одговорном, трансформишућем предузетништву.

Оваква врста система подршке иновативности која је фокусирана на младе води ка унапређенoм економском учинку и задржавању младих у својој држави, а такође има утицаја и на локално радно и животно окружење.

Званична интернет страница пројекта: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

Пратите нас на фејсбуку: NewGenerationSkills MSV

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA) www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

 

 

Kratak opis projekta NewGenerationSkills

Top