Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

05. децембар 2018.

Радна тела општине

     Скупштина је формирала радна тела, на којима се разматрају питања о којима одлучује Скупштина, и то:

•    Комисија за административна, кадровска и мандатна питања;
•    Комисија за прописе, представке и предлоге;
•    Комисија за родну равноправност;
•    Комисија за инвестиције, буџет и финансије;
•    Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност;
•    Комисија за друштвене делатности,инвалидску и борачку заштиту.
•    Комисија за здравство

 

Top