Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

19. август 2020.

Радна тела скупштине

     Скупштина је формирала радна тела, на којима се разматрају питања о којима одлучује Скупштина, и то:

•    Комисија за административна, кадровска и мандатна питања.
•    Комисија за прописе, представке и предлоге;
•    Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност;
•    Комисија за инвестиције, буџет и финансије;
•    Комисија за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту.

 

Top