Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Радови

Радови

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

18. март 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 18.3.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 18.3.2023. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се... Детаљније

Радови

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2022/38

20. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ТЕХНИЦКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Радови

Извођење радова на зидарско -фарбарским радовима у окну лифта у згради Кнеза Милоша бр.69,2022/32

19. новембар 2022.

Јавни позив ,19.11.2022 Модел уговора Образац структуре цене Техничка спецификација Образац трошкова припреме понуде Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о предмету... Детаљније

Радови

Текуће одржавање објеката Предшколске установе „Савски венац”, ЈН 2022/30

01. новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 1.11.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 1.11.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде - уређење фасада на територији ГО Савски венац, ЈН 2022/29

21. октобар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 21.10.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 21.10.2022. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Top