Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Радови

Радови

Извођење радова на уређењу катастарских парцела Топчидерског парка ради поставке комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме, ЈН 2022/26

13. септембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 13.9.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 13.9.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које се у јавној својини на територији ГО Савски венац,2022/14

09. јун 2022.

Јавни позив  Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које се у јавној својини  на територији  ГО Савски венац,2022/14 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ... Детаљније

Радови

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 1164 на локацији Краља Милутина 55-57, ЈН 2022/13

02. јун 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 2.6.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 2.6.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Радови

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2022/8

26. април 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 12.3.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 12.3.2022. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2022/7

09. март 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 9.3.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 9.3.2022. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Радови

Извођење радова на замени дотрајале столарије спортске сале ДКЦ Мајдан и поставка мобилијара на локацији Козјачка 3-5, ЈН 2022/4

04. фебруар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 4.2.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 4.2.2022. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Top