Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Радови

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/17

09. новембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16

15. октобар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОБРАЗЦ СТРУКТУРЕ... Детаљније

Радови

Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме јн.бр. 2021/15

14. септембар 2021.

Јавни позив:Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме  ... Детаљније

Радови

Конкурсна документација.Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27, ЈН 2021/12

02. септембар 2021.

Јавни позив:Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27, ЈН 2021/12,02.9.2012 Модел уговора Изјава... Детаљније

Радови

Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2021/10

12. јун 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2021/10 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ... Детаљније

Top