Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Радови

Радови

Извођење радова на замени дотрајале столарије спортске сале ДКЦ Мајдан и поставка мобилијара на локацији Козијачка 3-5, ЈН 2021/23

31. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ... Детаљније

Радови

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2021/18

06. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2021/18 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА ОПШТИ... Детаљније

Радови

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2021/19

03. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2021/19 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА ОПШТИ... Детаљније

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/17

09. новембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Радови

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16

15. октобар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОБРАЗЦ СТРУКТУРЕ... Детаљније

Радови

Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме јн.бр. 2021/15

14. септембар 2021.

Јавни позив:Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме  ... Детаљније

Top