Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Радови

Радови

Текуће поправке и одржавања основних школа на територији ГО Савски венац јн 2020/32

04. децембар 2020.

Јавни позив Одлука о додели уговора за јавну набавку радова број 2020/32 Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Савски венац 24.12.2020. Обавештење о додели уговора за јавне набавке... Детаљније

Радови

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавања основних школа на територији ГО Савски венац

04. децембар 2020.

Упутство понуђачима како да саставе понуду Техничка спецификација Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Образац структуре цене  Модел уговора Критеријуми... Детаљније

Радови

Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21

10. јун 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 10.6.2020. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац,... Детаљније

Радови

Преговарачки поступак - Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2020/19

21. мај 2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Преговарачки поступак - Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2020/19, 21.5.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ... Детаљније

Top