Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

03. децембар 2020.

САВСКИ ВЕНАЦ ОПШТИНА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ

САВСКИ ВЕНАЦ ОПШТИНА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се ове особе суочавају а то су пре свега неједнаке могућности у погледу образовања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите, као и сиромаштво, висока стопа незапослености и искљученост из друштва.

Председник градске општине Милош Видовић истиче да је циљ општине Савски венац фокус на оснаживање особа с инвалидитетом, праведан и одржив развој, једнакост пред законом као и право на рад. Уложићемо максималне напоре како бисмо им омогућили веће запошљавање, боље услове за живот и пуно и равноправно учешће у различитим областима друштвеног живота.

- Један од стратешких задатака општине Савски венац биће стварање безбедног окружења за припаднике  осетљивих друштвених група и унапређење степена толеранције према њима, сузбијање говора мржње, физичког и психичког насиља као и спречавање дискриминације и промовисање културе толеранције. Залагаћемо се да као заједница будемо свесни чињенице да свако од нас има одређене квалитете који могу да допринесу целокупном напретку државе као целине и да је зато обавеза општине и надлежних институција  да свим грађанима обезбеди једнаке шансе и равноправну укљученост у друштво – рекао је Видовић.

Видовић је саопштио да је њихова заштита један од најбитнијих елемената развојне, економске и социјалне политике, а однос према угроженим групама осликава достигнути ниво поштовања људских права и напретка општине Савски венац и целог друштва.

Имајући у виду да је приступачност основни предуслов за укључивање особа са инвалидитетом у друштво, циљ општине Савски венац биће да се подигне свест о овој теми, промовишу примери добре праксе, као и да се формулишу препоруке за унапређивање стања у овој области - рекао је Видовић и додао да сви заједно, као појединци и као друштво, треба да радимо на побољшању њиховог квалитета живота и указујемо на њихове потребе и проблеме.

– Значајно нам је да ове особе буду равноправни чланови општине Савски венац као и нашег друштва и да допринесу његовом развоју и напредовању. Као локална заједница показујемо одговорност и свесни смо да је константно улагање напора у побољшање њиховог положаја важно на путу ка равноправности и њиховој интеграцији у све сфере друштвеног живота. Економско оснаживање ових људи за нас у општини је такође од изузетног значаја. Особе са инвалидитетом јесу и биће важан део нашег друштва, њихове потребе су исте као и потребе других. Важно је да их разумемо, да схватимо да они живе са НАМА а не поред НАС – истакао је Видовић.

- Савски венац ће наставити да се залаже за достизање будућности какву желимо. Желимо будућност у којој ће деца са инвалидитетом имати исте могућности развоја као и друга деца, будућност у којој ће моћи самостално да се крећу, да живе без баријера, не само физичких - закључио је Видовић.

Општина Савски венац, овом приликом, позива све своје суграђане да буду доказ да инвалидност не спречава успех. Јер ми знамо да Ти можеш ВИШЕ, ЈАЧЕ и БОЉЕ.

Top