Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

08. новембар 2017.

Социјално,борачко,инвалидска проблематика (PDF формат)

- Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

- Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

- Захтев за ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида

- Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца

- Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу

- Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалидa корисника додатка за негу и помоћ

- Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примања

- Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања

- Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида

- Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војног инвалида и корисника породичне инвалиднине

- Захтев за месечно новчано примање

- Захтев за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата

- Захтев за остваривање права на путничко моторно возила за војне инвалиде прве групе

- Захтев за месечно новчано примање за незапослене рви од v до x групе из оружаних акција после 17.08.1990. Године

- Захтев за повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања

- Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите

- Захтев за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства

-  Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене

- Захтев за суфинансирање пројеката удружења грађана  из области културе / социјалне инклузије и социјалних услуга / програми за младе/ програми за школску и предшколску децу / програми за афирмисање људских и мањински права / заштите животне средине

- Захтев за накнаду трошкова сахране за избегла лица

- Захтев за сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица

- Захтев за промену података у легитимацији расељеног лица

- Захтев за остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица

- Захтев за престанак статуса избеглог лица

Top