Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

21. октобар 2017.

СРЕДЊОШКОЛЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА У ПОСЕТИ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

СРЕДЊОШКОЛЦИ СА САВСКОГ ВЕНЦА У ПОСЕТИ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

Градска општина Савски венац кроз програмске активности Акционог плана од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац  и реализацију годишњег програма „Очување и заштита природних добара“, подстиче развој еколошке свести младих.

 

У оквиру годишњег програма у петак 20. октобра, реализована је посета Специјалном резервату природе „Засавица“, у којој је учествовало преко 40 ученика из Школе за дизајн, Медицинске и Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу.

 

Циљ ове акције  је да се скрене пажња на очување и заштиту природних  добара и врста.

У оквиру посете приказан је специјани резерват природе и заштита природних вредности ради потребе очувања природних водотока и влажних станишта са значајном разноврсношћу флоре и фауне и присутним природним реткостима и угроженим врстама.

 

Засавица је одабрана као пример јер је на овом подручју до сада забележено преко 600 биљних врста, од којих највећи број припада групи таксона широког распрострањења (космополитске и еуривалентне врсте), међутим, значајно је и присуство ретких и реликтних врста које на овим просторима расту на границама својих дисјунктних ареала.