Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

21. септембар 2018.

Стално отворени јавни позив за уступање ауторских права на делима Исидоре Секулић

СТАЛНО ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УСТУПАЊЕ АУТОРСКИХ ПРАВА НА ДЕЛИМА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

 

 

Основне информације

 

На основу права и обавеза које ГО Савски венац поседује, као искључиви носилац ауторских права на делима Исидоре Секулић, расписује Стални јавни позив за давање сагласности за објављивање, представљање односно извођење дела Исидоре Секулић у нашој земљи и иностранству.

 

Захтеви за уступање ауторских права на делима Исидоре Секулић са пратећом документацијом се достављају у штампаној форми на писарницу Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша бр. 69 или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, Кнеза Милоша бр. 69.

 

Захтеви за уступање ауторских права морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

 

„Пријава за Стално отворени јавни позив за уступање ауторских права на делима Исидоре Секулић, Комисији за културу“.

Сви учесници јавног позива се могу информисати о условима и начину уступања ауторских права на званичној интернет страници Градске општине Савски венац, путем контакт телефона 011/2061-766 или путем е-маила zeljskin@savskivenac.rs

 

Учесници јавног позива могу преузети  конкурсну документацију са званичне интернет странице Градске општине Савски венац: www.savskivenac.rs.

Образац ::..

Јавни позив ::..

Top