Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

10. јун 2020.

Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 10.6.2020.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 10.6.2020.

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима  Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 6.7.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 10.7.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМА:Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 15.7.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 2.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНУ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА (3,4,5,6 И 7)У СКЛОПУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Текуће поправке и одржавање зграда Управе ГО Савски венац, ЈН 2020/21, 11.1.2021.

Top