Кабинет председнице | Градска општина Савски венац
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

05. фебруар 2018.

Кабинет председнице

Кабинет председнице

     Кабинет председнице ГО Савски венац, контакт телефон 2061-769


•   Армуш Милена - саветник
•   Миразчиев Марија - виши референт

 

 

 

     НАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА/ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ


      Кабинет председника/председнице Градске општине обавља следеће послова: 

-    стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове везане за остваривање надлежности и овлашћења председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине, који се односе на представљање Градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима Града; 
-    припреме за радне и друге састанке председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине; 
-    праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
-    пријема странака које се непосредно обраћају председнику/председници и заменику/заменици председника/председнице Градске општине; 
-    распоређивања аката и предмета који се односе на председника/председницу и заменика/заменицу председника/председнице Градске општине; 
-    вођења документације у вези са активностима председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске општине; 
-    припреме материјала о којима одлучује председник/председница Градске општине; 
-    послове протокола председника/председнице и заменика/заменице  председника/председнице Градске општине; 
-    давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.