Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

22. март 2018.

Одељење за јавне набавке

Одељење за јавне набавке

Одељење за јавне набавке, контакт телефон 2061-740

- Јокић Ивана - начелник Одељења - самостални саветник

- Станојевић Дуња - саветник за правне послове у области јавних набавки
- Цветковић Ивана - саветник за послове јавних набавки
- Лазаревић Ранка - виши референт за административне послове у поступку јавних набавки
-Танасковић Бојана - виши референт за административно-канцеларијске послове
- Живановић Светлана - намештеник - дактилограф

   Група послова за ИТ:
- Стојнић Немања - саветник - систем инжењер
- Милановић Душан - млађи саветник - систем администратор
- Супуровић Александар - млађи саветник за послове противпожарне заштите и систем администратор

 
НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

    Одељење за јавне набавке врши следеће послове:

-   послове јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама за потребе Градске општине који се односе на:
-    планирање јавне набавке;  
-    спровођење поступка јавне набавке; 
-    израда конкурсне документације; 
-    израда аката у поступку јавне набавке; 
-    израда уговора о јавној набавци; 
-  праћење извршења јавне набавке као и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке; 
-    сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки;    
-    послове формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе Градске општине у целини; 
-    одржавања и развоја јединственог информационог система за потребе Градске општине; 
-    стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија; 
-    стручних консултантских услуга код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске општине; 
-    пружања системске подршке корисницима персоналних рачунара као и координација приликом системског одржавања, 
-    послове у вези са противпожарном заштитом, као и послове безбедности и заштите на раду запослених у складу са законом,
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа,
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.