Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

09. јул 2019.

Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала“, Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић“, приликом доласка и одласка из школе и вртића

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала“, Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић“, приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума, јн 2019/28, 05.06.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала“, Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић“, приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума, јн 2019/28, 05.06.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала", Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић", приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума,јн 2019/28, 09. 07. 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала", Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић", приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума, јн 2019/28, 09. 07. 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.1У СКЛОПУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала", Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић", приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума, јн 2019/28, 04. 09. 2019

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала", Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић", приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума,јн 2019/28, 03.127. 2019

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА  БР.1 - Услуга пратилаца у превозу ученика са тешкоћама у развоју из ОШ „Антон Скала", Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО, Звечанска, која похађају предшколски програм у вртићу „Венчић", приликом доласка и одласка из школе и вртића  са циљем закључења оквирног споразума,јн 2019/28, 03.127. 2019

Top