Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

14. новембар 2019.

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 14.11.2019.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 14.11.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОДГОВОРИМА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 18.11.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕР О ПРОДУЖЕТКУ РОКА:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 18.11.2019.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 18.11.2019

ИНФОРМАЦИЈА О ОДГОВОРИМА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА БР.2:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 20.11.2019.

 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 20.11.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 06.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2019/57, 27.12.2019.

 

Top