Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Услуге

Услуге

МАНИФЕСТАЦИЈА ,,ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА"

08. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -МАНИФЕСТАЦИЈА "ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА" ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРМАЊА ПОНУДЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧА КАКАО... Детаљније

Услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕН ЈН.2021/13

15. септембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -Колективно осигурање запослених јн.бр..2021/13 , 03.09.2021 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКУТУРЕ ЦЕНЕ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ ОПИС КРИТЕРИЈУМА ТЕХНИЧКА... Детаљније

Услуге

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2021/6

08. јун 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 29.4.2021. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 29.4.2021. Изјава о обиласку локације Модел уговора Образац струкуре цене Образац трошкова припреме понуде Критеријум за доделу уговора Техничка... Детаљније

Услуге

Обавезно осигурање возила Градске општине Савски венац од аутоодговорности,jn.br.2021/9

29. мај 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Обавезно осигурање  возила Градске општине Савски венац од аутоодговорности, јн.бр.2021/9 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПИС... Детаљније

Top