Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Услуге

Услуге

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

18. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 18.2.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 18.2.2023. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Услуге

Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац, јн 2022/37

30. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 3012.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 30.12.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Услуге

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ, У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА ЈН.БР.2022/39

23. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМ ЗА... Детаљније

Услуге

Услуге организације сталне манифестације ,,ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА", јн 2022/36

02. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ 02.12.2022 МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Услуге

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА,ЈН.БР.2022/33

19. новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ,19.10.2022 МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Top