Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

12. мај 2020.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - ОБАВЕШТЕЊЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 5., 7., 10., 14., 15., 16., 17., 20. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/09 и 99/11), тач. 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС, бр. 15/12 и 88/18), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС'', број 19/20 и 68/20), Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године (''Службени гласник РС'', бр. 69/20) Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина града Београда („Службени лист града Београда“, број 21/20 и 51/20), који ће се одржати 21. јуна 2020. године, Управа Градске општине Савски венац даје

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани Градске општине Савски венац да Управа Градске општине Савски венац излаже део бирачког списка за подручје ГО Савски венац на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

 

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова, у згради Градске општине Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, на I спрату, канцеларија број 17, позивом на бројеве телефона 011/2061-713 и 011/2061-712, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, као и на сајту Градске општине Савски венац www.savskivenac.rs у рубрици Увид у бирачки списак.

 

Потребно је да грађани донесу на увид личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

 

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

 

Препоручује се да сви бирачи који до 21.06.2020. године, постају пунолетни, провере да ли су уписани у бирачки списак.

 

Упис бирача у бирачи списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се према месту пријављеног пребивалишта бирача до закључења бирачког списка, 05.06.2020. године у 24,00 часова, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак и утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту на којем се спроводи гласање.

 

Након закључења бирачког списка, захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе или Управи Градске општине Савски венац по месту пребивалишта подносиоца захтева најкасније до 17.06.2020. године у 24,00 часова.

 

Грађани могу, најкасније до 30.05.2020. године у 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике, гласати према месту боравишта у земљи. Овај захтев се подноси Управи Градске општине Савски венац ако бирач има боравиште (изабрано место гласања) на њеној територији. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

 

Број: 013-3.1/2020-II-21

У Београду, 12. маја 2020. године

 

 

УПРАВA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

 

Top