Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

05. март 2020.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК – ОБАВЕШТЕЊЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК – ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 5., 7., 10., 14., 15., 16., 17., 20. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/09 и 99/11), тач. 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС, бр. 15/12 и 88/18), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС'', број 19/20)  и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина града Београда („Службени лист града Београда“, број 21/20), дајемо

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани Градске општине Савски венац да Управа Градске општине Савски венац излаже део бирачког списка за подручје ГО Савски венац на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

 

Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана у времену од 7,30 до 18,00 часова и суботом у времену од 10,00 до 14,00 часова, у згради Градске општине Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, на I спрату, канцеларија број 17, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, као и на сајту Градске општине Савски венац www.savskivenac.rs у рубрици Увид у бирачки списак.

 

Потребно је да грађани донесу на увид личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

 

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

 

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се према месту пријављеног пребивалишта бирача до закључења бирачког списка, 10.4.2020. године у 24,00 часова, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак и утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту на којем се спроводи гласање.

 

Након закључења бирачког списка, Министарство државне управе и локалне самоуправе врши све промене у бирачком списку. Захтеви за вршење ове промене подносе се Министарству или Управи Градске општине Савски венац по месту пребивалишта подносиоца захтева најкасније до 22.04.2020. године у 24,00 часова.

 

Сва решења Министарства на којима се заснивају промене у бирачком списку, Министарство доставља Републичкој изборној комисији, која у обзир узима само она решења која је примила најмање 48 часова пре дана избора и на основу њих уноси измене у изводе из бирачког списка и одмах потом утврђује и објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'' коначан број бирача.

 

Грађани могу, најкасније до 04.04.2020. године у 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике, гласати према месту боравишта у земљи. Овај захтев се подноси Управи Градске општине Савски венац ако бирач има боравиште (изабрано место гласања) на њеној територији. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

 

Број: 013-3/2020-II-21

У Београду, 05. марта 2020. године

 

 

 

УПРАВA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

Top