Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

26. јануар 2021.

Важни телефони

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ:


Милош Видовић, председник Општине, 2061-769,  факс 2061-899

 

Урош Трипковић, заменик председника Општине, 2061-904


ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:


Радана Бодирога Аврамовић, помоћница председника Општине 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

3615-382, 3615-388, 3615-390

Ана Маринковић,
Владимир Павловић,

Дејан Герић,
Славица Трнинић,

Љубомир Ловре,
Зоран Коцић,

Владимир Новаковић


СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:


Страхиња Кукић, председник Скупштине Градске општине, 3615-382, 3615-388
Филип Матковић, заменик председника Скупштине Општине 3615-388
Тања Савић, секретар Скупштине Општине  3615-388
 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:


Александра Кузмановић, начелница Управе Градске општине, 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице Управе Градске општине, 2061-800


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Начелница Одељења: Марија Сушић 20-61-713, 3614-073, 20-61-712
Шеф Одсека за послове писарнице 20-61-853
Писарница (улазни хол) 20-61-703, 20-61-705, 20-61-706МАТИЧНА СЛУЖБА
Начелница Одељења: Гордана Милановић 2061-722
Упис новорођене деце у матичну књигу рођених:
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска и Драгиша Мишовић 20-61-717, 20-61-718
Упис деце рођене у бол. Народни фронт 20-61-723, 2061-724
Заказивање венчања и упис у матичну књигу венчаних, констатације бракова и развода, 20-61-730, 20-61-731
Исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-61-727, 20-61-728


ПРАВОБРАНИЛАШТВО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА БЕОГРАДА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
ВРАЧАР; ЗВЕЗДАРА; ПАЛИЛУЛА; САВСКИ ВЕНАЦ; СТАРИ ГРАД

ПИСАРНИЦА ............................................ 2061-894

ЗАМЕНИЦИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА БЕОГРАДА    .................................. 2061-891


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Начелница Одељења: Мирјана Јанковић, 2061-817
Шеф Одсека за финансије 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор 2061-818

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Начелница Одељења:
Мирјана Јанковић, 2061-740
Група послова за ИТ 2061-881

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник Одељења: Владан Миљковић 2061-863, 2061-766, факс 2061-756
Одсек за друштвене делатности 2061- 824,  2061- 710   
Одсек за културу 2061- 889
Послови борачко-инвалидске заштите 2061- 710, 2061- 824    
Послови у вези са остваривањем права особа са инвалидитетом 2061-758
Повереник за послове са избеглицама 2061-839

Интерресорна комисија 2061-908 

Захтеви Интерресорној комисији и сва пратећа документација,

могу се поднети у електронском облику путем имејла radovicm@savskivenac.rs


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Начелник Одељења: Марина Шибалић 2061-732,
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник Одељења: Зорица Којић 2061-791,
Комунална инспекција 2061-790, 2061-788, 2061-789, 2061-787
Комунална инспекција (шеф) 2061-786
Правни послови 2061-857,2061-776


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Начелница Одељења:
Александра Петрић 2061-805
Шеф Одсека за имовинско-правне послове 2061-834

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Начелник Одељења: Владимир Настић 2061-752
Шеф Одсека за заједничке послове и комуналне делатности 2061-797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Шеф Одсека за заштиту животне средине 2061-762

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ


Одсек за послове информисања: Тања Опсеница 2061-905
opsenicat@savskivenac.rs


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ:


МЗ “Зелени венац” и МЗ”Гаврило Принцип”, Поп Лукина бр.17  2632-356
МЗ” Слободан Пенезић-Крцун “, Др. Александра Костића бр.15  2643-172
МЗ” Западни Врачар “, Светозара Марковића бр.79  2682-526
МЗ” Војвода Мишић “и МЗ “Стеван Филиповић”, Динарска бр.14  2648-948
МЗ” Топчидерско брдо-Сењак “, Васе Пелагића бр.54  3693-085
МЗ” Дедиње”, Булевар Кн. Александра.Карађорђевића бр. 29  2668-252
МЗ “4.јули”, Миленка Веснића бр.3  2660-843


ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Светислав Миловановић, 011-3615-380
 

TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

Немањина 3, 4032-249, 4032-250

office@tosavskivenac.rs

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Кнеза Милоша 47, 7151-853
kzm@savskivenac.rs

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

office@dkcmajdan.org.rs

 

Кућа краља Петра I
Васе Пелагића 40, 2652-986, 064-8616-976

Пријем писаних представки и предлога грађана
Организовање пријема странака код функционера СО и Општинског већа
Кнеза Милоша 99, 3615-382, 3615-388,3615-381
Кнеза Милоша 69, 2061-800, 2061-769,2061-904

Општински КОЛ ЦЕНТАР, 0800 100-109
И-маил (за достављање питања) pitanja@savskivenac.rs
Послови информисања и интернет презентације  2061-905

Ажурирање садржаја интернет презентације:
Немања Стојнић 2061-800,И-маил: stojnicn@savskivenac.rs


Министарство одбране - Савски венац
011/3615392


ХИТНЕ СЛУЖБЕ:
Полиција - 192
Ватрогасци - 193
Хитна помоћ - 194
Војна хитна помоћ - 1976
Војна полиција - 19860
Служба за обавештавање и узбуњивање - 1985
АМСС помоћ на путу - 1987

 

 

Top