Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

22. mart 2022.

OBAVEŠTENJE O UVIDU U BIRAČKI SPISAK

OBAVEŠTENJE O UVIDU U BIRAČKI SPISAK

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani Gradske opštine Savski venac da Uprava Gradske opštine Savski venac izlaže deo biračkog spiska za područje GO Savski venac na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

Obaveštenje o uvidu u birački spisak .DOC

Materijal za obuku biračkih odbora

IZBORNA KOMISIJA SAVSKI VENAC (doneti akti)

 

REŠENJA I ZAPISNICI PRVI DEO

REŠENJA I ZAPISNICI DRUGI DEO

REŠENJA I ZAPISNICI TREĆI DEO

 

Top