Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

11. januar 2023.

Finansije

- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu
-Odluku o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
-Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
-Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
-Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
- Odluku o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
- Odluka o završnom računu GO Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

- Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Uprave

- Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu

- Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

- Odluka o četvrtom rebalansu budžeta GO Savski venac za 2020. godinu
 

 

Top