Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

04. mart 2020.

Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 4.3.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 4.3.2020.

OBAVEŠTENJE:Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 23.3.2020.

OBAVEŠTENJE O NASTAVKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 13.5.2020.

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 3.6.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 10.6.2020.

OBAVEŠTENJE O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 2.10.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU POJEDINAČNIH UGOVORAU SKLOPU OKVIRNOG SPORAZUMA 3 i 4:Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski, jn 2020/3, 2.10.2020.

Top