Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

30. jul 2013.

INFORMACIJA O DAVANJU POJAŠNJENJA na postavljeno pitanje u postupku javne nabavke male vrednosti dobara: Nabavka i ugradnja sa pratećim radovima kasetnih klima uređaja za klimatizaciju hodnika drugog sprata

Top