Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

23. oktobar 2013.

INFORMACIJE NA POSTAVLJENO PITANJE I ODGOVORIMA NA POSTAVLJENO PITANJE-u postupku javne nabavke male vrednosti dobara-NABAVKA I UGRADNJA SA PRATEĆIM RADOVIMA UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU HODNIKA DRUGOG SPRATA

Top